Wie het verleden verwaarloost, hypothekeert onze toekomst

Getijden juli

Bezoek aan VZW Save Askoy II in Zeebrugge bij de gebroeders Wittevrongel / de Droogdokkensite te Antwerpen wordt ligplaats voor lichtschip West-Hinder III  Op bezoek bij Save Askoy II We konden kennismaken met de twee enthousiaste broers Wittevrongel die ondertussen al een tiental jaar bezig zijn met de restauratie van de Askoy II. In ons […]

Getijden juni

De Scute VZW –  Tewaterlating B1 Sint Pieter / Watererfgoed Vlaanderen present op fotoshoot ‘Alles van Waarde’ — MAS / Procedure bescherming opgestart voor Askoy II / Nog een reddingsboot gered, Watson 2 Nieuwpoort De Scute VZW – Blankenberge Tewaterlating B1 Sint Pieter Het is altijd leuk wanneer we nieuws krijgen van onze leden over […]

lichtship West-Hinder III wordt beschermd varend erfgoed

Een heuglijke dag voor MPM Stichting lichtschip West-Hinder III wordt beschermd varend erfgoed Donderdag 20 mei 2021 was een mijlpaal voor het Vlaams maritiem patrimonium.  Onder het toeziend oog van Minister-president Jan Jambon en Burgemeester Bart De Wever heeft Minister Matthias Diependaele het certificaat beschermd varend erfgoed toegekend aan West-Hinder III. Minister Diependaele noemde de restauratie een voorbeeld, des […]

Hensenkraan Boelwerf – Temse

Beschermd monument / De Hensen kraan in Temse, beschermd monument sinds 2004 nadat ze door de curatoren van de Boelwerf geschonken werd aan de gemeente Temse en ook het enige tastbare restant van de voormalige Boelwerf site dat nog overblijft, dreigt te verdwijnen. De kraan werd beschermd omwille van de sociaal-culturele en de industrieel-archeologische waarde.Ons […]

De Lierse kruisnetvisser

Als secretaris van het Felix Timmermans – Genootschap kwam Koen De Vriese regelmatig in Lier voor de bestuursvergaderingen. Al vlug was zijn aandacht gewekt voor de replica van de Lierse kruisnetvisser, die verankerd ligt op de Binnennete aan de Werf ter hoogte van het Buildragershuisje. Luc Coene voormalig medebestuurslid en hoofdbibliothecaris van de bibliotheek en […]

Getijden april

West-Hinder III – Antwerpen / Crangon – Oostende / Watson2 Nieuwpoort / Watson3 Oostende en Restart VZW / Watson Zeebrugge / Royerssluis – Antwerpen / Tentoonstelling ‘Veerpont en scheepswerf Cyriel De Smet’ / De Scute VZW – Blankenberge / Scheepvaartmuseum Baasrode  Beste sympathisant, beste erfgoedwerker, beste vrijwilliger, Hoe graag zouden we met Watererfgoed Vlaanderen niet onze […]

School voor Scheepsmodelbouw

De School voor Scheepsmodelbouw VZW op de Provinciale Erfgoedsite Scheepswerven Baasrode legt zich enerzijds toe op de geschiedenis van historische schepen en scheepsmodelbouw, anderzijds op restauratie. De School focust op de houten scheepsbouw van de 18de en 19de eeuw tot het begin van de 20ste eeuw met als hoofdtaken een doorgedreven research rond historische scheepsbouw […]

Bantry Bay sloep naar Antwerpen

In het kader van de samenwerking met de SRNA VZW, Watererfgoed Vlaanderen VZW en Maritiem Atelier, werd de bantry bay sloep Uilenspiegel van Maritiem Atelier VZW uit Anderlecht, naar Antwerpen gebracht.  Het is de bedoeling om de opleiding van de Antwerpse bemanning van de bantry bay sloep Val Maubuée te starten met de Uilenspiegel. Met deze opleiding krijgt het project ook een […]

garnalenvisser Crangon

Varend erfgoed met een visvergunning De Crangon is één van de laatste nog varende houten Vlaamse vissersvaartuigen die zijn authenticiteit bezit en die men ook zo wil behouden. Geen enkel professioneel vaartuig mag passagiers meenemen, maar de Crangon (Latijns-wetenschappelijke naam voor onze grijze garnaal) is het enige vaartuig dat hiertoe gemachtigd is en over een […]