Wie het verleden verwaarloost, hypothekeert onze toekomst

  • West-Hinder III – Antwerpen /
  • Crangon – Oostende /
  • Watson2 Nieuwpoort /
  • Watson3 Oostende en Restart VZW /
  • Watson Zeebrugge /
  • Royerssluis – Antwerpen /
  • Tentoonstelling ‘Veerpont en scheepswerf Cyriel De Smet’ /
  • De Scute VZW – Blankenberge /
  • Scheepvaartmuseum Baasrode 
Beste sympathisant, beste erfgoedwerker, beste vrijwilliger,
 
Hoe graag zouden we met Watererfgoed Vlaanderen niet onze verschillende leden gaan bezoeken en praten over hun projecten, en reclame maken voor waar ze allemaal mee bezig zijn; het instand houden van ons watergebonden patrimonium. 
 
Want laten we eerlijk zijn, het werk dat onze vele vrijwilligers verzetten doen ze wel met heel veel inzet en plezier, het zou nog plezieriger zijn wanneer we dat vele werk en wat er tot stand gebracht wordt, ook aan het grote publiek kunnen tonen. Maar dat zit er voorlopig nog niet in.
 
Graag houden we jullie op de hoogte van nieuws dat binnenkwam.

West-Hinder III, Antwerpen

Op 16 maart 2021 heeft minister Matthias Diependaele beslist om het Lichtschip 3 West-Hinder voorlopig te beschermen. 

Dit is mooi nieuws voor de meer dan 40 vrijwilligers van MPM Stichting die zich tot doel stelde om zowel het Lichtschip West-Hinder III, als de riviermijnenveger M477 Oudenaarde in stand te houden voor volgende generaties maar ook om het publiek deze schepen te laten bezoeken. 

De werken aan de West-Hinder gaan ondertussen, met in acht name van de nodige maatregelen, gestaag verder. Ondertussen is er zelfs al een 3D scan gemaakt van het volledige schip. In september wordt ook een opleiding gestart voor de gidsen die de mensen kunnen rondleiden op het schip.

Crangon – Oostende

De restauratie van de houten garnaalvisser Crangon bij Shipyard Lowyck vordert.
 
Ondertussen werden er al dekbalken en het ganse dek vernieuwd. Ook de lier voor de netten werd gereviseerd. 

De Watson reddingsboten

Watson2 Nieuwpoort

Wie heeft de Watson 2 Nieuwpoort nog weten liggen onder de hangars naast het Steen aan de Scheldekaaien? Het toenmalige Ministerie van Verkeerswezen gaf de boot voor onbepaalde duur in bruikleen aan de stad Antwerpen. Van 1987 tot 2018 maakte de Watson 2 deel uit van de botencollectie van het Nationaal Scheepvaartmuseum (het huidige Museum aan de Stroom).
 
Op 26 juli 2019 schonk de Vlaamse overheid de reddingsboot Watson 2 Nieuwpoort aan de stad Nieuwpoort. De Stad Nieuwpoort bekijkt nu wat er moet gebeuren voor de restauratie van dit beschermd varend erfgoed.

Watson3 Oostende en Restart VZW

De VZW Restart die de Watson 3 Oostende aan het restaureren is, zit ook niet stil. De restauratiewerken konden beginnen in een tent die de vereniging in bruikleen kreeg. Door omstandigheden moest er uitgeweken worden naar een nieuwe locatie. Om de werkzaamheden nog beter uit te voeren is er gestart met de bouw van een loods. Wederom een grote hap uit het budget van de vzw Restart. 
 
Met het onder dak brengen van de Watson III Reddingboot kan het publiek in de nabije toekomst de werkzaamheden volgen.

Watson Zeebrugge

Een derde Watson reddingboot, de Zeebrugge, lag een tijdje bij De Scute VZW. Door plaatsgebrek maar ook omwille van de toestand van het schip, werd besloten om deze ook naar Nieuwpoort te verhuizen. 
 
De vrienden van de Nieuwpoort en Restart VZW, die elk hun Watson zullen herstellen, hebben onderling afgesproken om daar waar nodig, de componenten van de Watson Zeebrugge te gebruiken.  

Royerssluis – Antwerpen

De huisjes van het Loodswezen moeten worden gesloopt omwille van de uitbreiding van de Royerssluis. Er werd gekeken naar een ontmanteling en heropbouw, maar gezien de hoge prijs en omdat er ook geen herbestemming of een nieuwe invulling voor deze gebouwen is, gaan deze huisjes niet bewaard worden. Alvorens de huisjes verdwijnen zullen ze wel voldoende gedocumenteerd en gefotografeerd worden.  
 
Aan de sluis bevindt zich ook de voormalige sluismeesterwoning bijgenaamd “Het Kasteeltje”. Deze woning is sinds 2001 beschermd als erfgoed. Na restauratie zal dit gebouw het  commandocentrum van de Royerssluis worden. 

Aanvankelijk was het gebouw uit 1908 bedoeld als privéwoning van de sluismeester. Op de benedenverdieping waren de kantoren en het mechanisme om de Royerssluis te bedienen. De sluismeester en zijn gezin woonden op de bovenverdiepingen.

Het vrijstaande gebouw in neo-Vlaamse renaissancestijl is gebouwd door de Stad Antwerpen, naar een ontwerp van stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen uit februari 1908. 

Reizende tentoonstelling

'Veerpont en scheepswerf Cyriel De Smet, bouw van de gaffelsloep Anemone'

Toen Frits de Waele en zijn medeauteurs stootten op het fotoalbum van de scheepsbouwer Cyriel de Smet uit de Leiestreek bleken zij een schat in handen te hebben. Cyriel bleek tijdens het interbellum een pionier in de Belgische en internationale yachting wereld en zijn schepen waren tot ver over de grenzen befaamd.
 
Frits is nu via crowdfunding op zoek naar €5000 om het prachtige boek en de reeks tentoonstellingen in Gent, Antwerpen en Blankenberge te financieren. Met jouw donatie kan hij de geschiedenis van de werf en de Vlaamse scheepsbouw dit stukje watererfgoed een nieuw leven geven. 
 
Ook via Herita kan u het project steunen. Iedere gift vanaf €40 is voor 45% fiscaal aftrekbaar. Meer info en rekeningnummer op: 

De Scute VZW, Blankenberge

In september 2018 startte De Scute met de bouw van een Atkin Vintage sloep.  Planning was om de Atkin sloep tijdens de havenfeesten 2020 van Blankenberge te water te laten. Helaas heeft corona daar toen een stokje voor gestoken.
 
Waar voor de kiel, voor en achtersteven eik werd gebruikt, werd voor de beplanking de houtsoort Sipo gekozen. Dit hout is duurzaam en verzekert een langdurige resistentie tegen houtrot.
 
Sipo is een harde houtsoort die niet gemakkelijk te bewerken valt. Het vergde van de bouwers wel enige aanpassing in het gebruik van degelijk materiaal om tot een bevredigend resultaat te komen. Gelukkig konden de vrijwilligers rekenen op de assistentie van Jan Vandamme die als een goede mentor de werken van dichtbij opvolgde.
 
Halfweg december werd de laatste plank aangebracht en werd de sloep klaar gemaakt voor de volgende fase: de binnen afwerking. Om te beginnen met het aanbrengen van de spanten. De Scute koos voor essenhout om de spanten te vervaardigen. Deze moeten gestoomd worden om ze op een goede manier te kunnen aanbrengen. Hiertoe werd een nieuwe stoombak gebouwd.
Daarna volgen de banken, dolboorden enz.
 
De hoop was om de sloep gereed te krijgen tegen de havenfeesten 2021. Maar nu de havenfeesten geannuleerd werden, bekijkt De Scute wanneer er wel een officiële tewaterlating kan plaats vinden.

Scheepvaartmuseum Baasrode

Op 2 april 2021 werd de virtuele tentoonstelling over Leo Van Stappen digitaal geopend door gedeputeerde An Vervliet van de provincie Oost-Vlaanderen en door Els Verwaeren, schepen Cultuur en cultureel erfgoed van de stad Dendermonde.
 

Nieuwsbrief oktober 2023 #2

HERITA erfgoedrekeningen van onze leden

Tentoonstelling Belgica / Nominatie Wase Erfgoedprijs voor Boelwerfparcours

Een heuglijke dag voor MPM Stichting lichtschip West-Hinder III wordt beschermd varend erfgoed Donderdag 20 mei 2021 was een mijlpaal voor het Vlaams …

In deze nieuwsbrief: Archeologiedagen op Scheepswerven Baasrode / Oostende voor Anker / Willy Versluys ontvangt prijs van de Belgisch Maritieme Liga / Agenda