Wie het verleden verwaarloost, hypothekeert onze toekomst

Is je vereniging goed verzekerd?

Welke verzekering is verplicht?

Volgens de Belgische vrijwilligerswet van 03/07/2005 moeten organisaties zich verplicht verzekeren voor minstens Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA).

Wie schade veroorzaakt heeft, zal deze moeten herstellen of vergoeden aan de schadeleider. Zowel materiële als immateriële schade, schade aan personen, inkomensverlies, … zal vergoed moeten worden.

In de Belgische vrijwilligerswet is een specifieke aansprakelijkheidsregeling voorzien: ze maakt vrijwilligers in heel wat organisaties immuun tegen burgerlijke aansprakelijkheid.

De vrijwilliger met immuniteit kan niet burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hij door zijn fout aan een derde maakte bij het vrijwilligen. De organisatie is burgerlijk aansprakelijk in de plaats van de vrijwilliger. Dat betekent dus dat degene, die schade lijdt door toedoen van een vrijwilliger, de organisatie burgerlijk aansprakelijk kan stellen en eisen dat de schade hersteld of vergoed wordt. De organisatie kan de schade niet afwentelen op de vrijwilliger zelf.

De verzekeringsplicht in het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk van 03/04/2009 gaat nog een stapje verder dan de vrijwilligerswet. Als de organisatie onder dit decreet valt, moet ze zich verplicht verzekeren voor:

  • de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie;
  • de burgerlijke aansprakelijkheid van elke vrijwilliger voor schade, toegebracht aan de organisatie, aan andere vrijwilligers, aan de hulpvrager of aan derden tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar en van het vrijwilligerswerk;
  • de lichamelijke en materiële schade, geleden door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar en van het vrijwilligerswerk; beroepsziekten en besmetting.

Download de pdf, vul het laatste blad in en stuur je aanvraag voor offerte vrijblijvend naar Thomas Kokken, DSV Belgium

  • thomas.kokken@dsvbelgium.be
  • +32 (0)3 241 08 88

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.