watererfgoed vlaanderen is een thuishaven

TS Rupel VZW

Sail Training Association Belgium VZW

© Els Van Hoof

Wie zijn onze leden?

Verenigingen en organisaties

  • met een project rond watergebonden erfgoed.
  • die bezig zijn met instandhouding van watergebonden erfgoed.
  • die watergerelateerd erfgoed openstellen, zoals musea, bibliotheken, …
  • die werken rond toerisme op en rond het water, met aandacht voor watergebonden erfgoed.
  • die met jeugdwerking actief zijn rond water en in de maritieme sector.

Particulieren

  • met een project rond watergebonden erfgoed.
  • die bezig zijn met instandhouding van watergebonden erfgoed.
  • die watergerelateerd erfgoed openstellen, zoals musea, bibliotheken, …

Omwille van de regels van GDPR worden particulieren niet met naam op onze website vermeld.

Waarom zou je lid worden?

Watererfgoed Vlaanderen wil de gemeenschappelijke belangen van het watergebonden erfgoed patrimonium in Vlaanderen en Brussel en verdedigen.

Watererfgoed Vlaanderen wil in dialoog gaan met overheden en instanties in naam van de vele verengingen en particulieren. Door de verschillende verenigingen samen te brengen onder een koepel, kunnen we met één stem spreken voor de vele vrijwilligers die actief zijn in de maritieme erfgoedsector in Vlaanderen.

Laat ook jouw stem gelden.

De vzw ASKOY II wil het schip opnieuw in de vaart brengen, doen reilen en zeilen! De boot wordt in de zelfde staat gebracht als toen Jacques Brel er in 1974 vanuit Antwerpen mee vertrok voor een tocht rond de wereld.

Het yacht is in de jaren zestig geconcipieerd en gebouwd door de befaamde Belgische architect, Hugo Van Kuyck. Hij was een architect met grote allure, die mede de drijvende dokken en pontons ontwierp voor de Landing van de Geallieerde troepen in Normandië. Hugo Van Kuyck verkocht zijn boot Askoy II aan Jacques Brel. Twee jaar later volgen verschillende eigenaren elkaar op.
In 1993 geraakte de Askoy II in een zware storm voor de kust van Nieuw Zeeland aan lager wal, spoelde aan op het strand en zonk er in weg.
Tien jaar geleden werd hij uit dit graf opgegraven en naar België overgebracht. De romp en het dek zijn helemaal hersteld. Een nieuwe krachtigere motor werd ingebouwd.

De VZW Askoy II werd opgericht op 23 december 2004 door Piet en Staf Wittevrongel. De firma Wittevrongel is een onderneming met een gekende reputatie als meester-zeilmakers in Blankenberge aan de Belgische kust. Jacques Brel kwam bij hen de zeilen kopen voor zijn Askoy II.

www.saveaskoy2.be

De zee, een onuitputtelijk element. De scheepvaart, een aparte wereld waarin de economische, militaire, wetenschappelijke, ecologische, sociale of sportieve elementen door elkaar golven en een unieke cultuur opwekken.
Maritieme schilders, tekenaars, aquarellisten en illustratoren zijn daar een belangrijk onderdeel van.

De Belgische Marineschilders verenigt de belangrijkste actieve marineschilders van dit land. Het zijn kunstenaars die de eretitel hebben van “Officiële Schilder van de Marine”, dit in overeenkomst met de conventie van 14 juli 2000 tussen de Stafchef van de Marine en de Belgische Marine Schilders vzw.

sylvine52@gmail.com
www.maritime-artists.be

Gedreven door nieuwsgierigheid, geïnspireerd door het Red Star Line Museum verliet ik, Joris Van Bree, tijdens de zomer van 2018 de Antwerpse Haven. Leven tussen water en lucht, weg van de massa, onderweg zijn met slechts enkele passagiers, met zeeën van tijd, zonder internet… Het gaf me rust en werkte inspirerend, de Atlantische Oceaan oversteken.
De tijd aan boord verdeelde ik tussen gesprekken met medepassagiers en bemanning, schrijven, fotograferen en filmen, genieten van de kleuren van water en lucht. Mijn verblijf aan boord van de Atlantic Sun, onderweg naar New York, was een overweldigend ervaring.

CptnZeppos was geboren, met maar één missie: Mensen de kans geven om hun droom waar te maken door te reizen aan boord van een vrachtschip.

Onthaasting, social media detox en avontuur zijn de codewoorden. Ook jij kan van A naar B varen en ondertussen is de tijd helemaal van jou alleen.
Korte of lange trajecten, je kiest zelf wat je het beste past.

info@cptnzeppos.com
www.cptnzeppos.com

Sinds 2007 is de Crangon als varend erfgoed beschermd omdat het één van de laatste houten vissersvaartuigen in Vlaanderen is.
Het vaartuig is uitgerust op de traditionele manier zodat beleefd wordt hoe de Vlaamse vissers van oudsher met zijtrawlers de bordenvisserij beoefenden. De gevangen garnalen worden aan boord gesorteerd, gespoeld, gekookt en vervolgens zo snel mogelijk afgekoeld.

Vaar mee met de Crangon, een houten garnaalvissersvaartuig.

Gedurende deze vistocht van ongeveer drie uren, wordt er gevist op de Noordzee, voor de Belgische kust. Vertrek is uit de haven van Oostende, waar kustvissers nog dagelijks dagverse garnalen aanvoeren die men aan de beroemde Oostendse Vistrap kan aankopen.

Ligging: Hendrik Baelskaai 2 te Oostende
Nabij de Vuurtoren (Lange Nelle) Oostende-Oosteroever

www.crangon.be

De T/S in de naam T/S Rupel staat voor Training Ship. Dit is een internationale registratie van schepen die aan “sail training” doen.

Toen in de tweede helft van de 20ste eeuw veel werkloosheid was in de regio Boom, startte VDAB samen met vzw De Steenschuit een scheepswerf waarop langdurig werklozen een traject konden volgen naar een re-integratie in de arbeidsmarkt. Het eerste schip dat in 1996 deze werf verliet was T/S Rupel. De VDAB nam het schip over van de vzw De Steenschuit en en bracht deze onder bij t-Groep NV, ondertussen Agilitas. Sinds 2018 is het schip eigendom van vzw De Rupel.

Het vaargebied strekt zich uit over de hele Noord- en Oostzee en de Europese kustgebieden van de Atlantische Oceaan. De focus van de vzw ligt op het sociale en het educatieve. Zo vaart T/S Rupel al vele jaren met jongeren de Tall Ships Races, waarbij ze heel vaak mooie prijzen behaalt. Bijzondere reizen zijn deze met probleemjongeren. Ook vaartochten in het kader van opleidingen van de zeevaartscholen, watersport- en jeugdorganisaties staan op de kalender.

Het schip maakt ook korte therapeutische tochten met mensen met een mentale of fysieke beperking.

De bemanning van T/S Rupel speelt een cruciale rol. De groep van toegewijde vrijwilligers draagt zorg voor het onderhoud, bemant het schip op professionele wijze en doet dit kosteloos. T/S Rupel vaart dag in dag uit op de kracht van vrijwilligers.
Op hun beurt wordt de belangeloze inzet van de vrijwilligers ondersteund met noodzakelijke financiële steun van verschillende sponsors.

Schipper Jan Vandenborne
info@rupel.be
www.rupel.be

De Scute VZW is opgericht in 1992 met de bedoeling het maritieme erfgoed uit het vissersverleden van Blankenberge te herwaarderen.
Zeven jaar later lieten de pioniers van de vzw De Scute onder massale belangstelling een replica van de B1 Sint-Pieter tewater. Deze logger-getuigde platbodem is 12,5 m lang en 4,80 m breed met alles samen 100 m² zeil. De B1 Sint-Pieter is ambassadeur van Blankenberge op binnen- en buitenlandse varend erfgoed evenementen.
In 2006 kreeg de vzw De Scute van het stadsbestuur van Blankenberge ook het beheer over de visserssloep Jacqueline-Denise. Deze prachtig gerestaureerde garnaalboot, de B72 (oorspronkelijk 072) Jacqueline-Denise, is een houten tweemaster, gebouwd op de Oostendse werf Borrey.

De Scute beschikt over een loods waar de restauraties en herstellingen worden uitgevoerd. Hier is ook een klein museum ingericht.

De vereniging organiseert mee de “Ostrea Rose Classic Race”.

Meevaren en/of de loods en museum bezoeken kan op afspraak.

Bevrijdingsplein 15 – 8370 Blankenberge

info@descute.be
www.descute.be

De Vrienden van het Brouwershuis vzw ijveren voor de restauratie van het Water- of Brouwershuis in de Adriaen Brouwersstraat. Het streven is niet alleen de verdere verkommering van dit unieke gebouw te stoppen, maar het ook opnieuw open te stellen voor het publiek. De 16de-eeuwse brouwers waren afhankelijk van het waterhuis voor drinkbaar water.

Adriaen Brouwerstraat 20 te Antwerpen

www.brouwershuis.org

Sinds de oprichting van de vriendenvereniging in 1939, hebben de Vrienden zich als doel gesteld het maritiem patrimonium van onze nationale scheepvaart in ere te houden.

Een fractie van de omvangrijke collectie maakt deel uit van de vaste collectie van het MAS Museum Aan De Stroom. Sinds de herbestemming van Het Steen zijn schepen, grotere en kleinere voorlopig opgeslagen in een loods op de Droogdokkensite. Nog meer schilderijen, boeken, documenten, modellen, ... vragen om opengesteld te mogen worden.

De Vrienden organiseren geregeld uitstappen en voordrachten voor leden.

www.vriendenscheepvaartmuseum.be

In het museum kan u een 200-tal werken in diverse technieken uit het oeuvre van Eugeen Van Mieghem (1875-1930) bewonderen. Ze worden chronologisch getoond met aandacht voor het sociale en culturele leven in Antwerpen en Vlaanderen van rond de eeuwwisseling.
Alle kunstwerken in het museum zijn ofwel in bruikleen uit privécollecties ofwel eigendom van de stichting.
Er is een film en verschillende boeken over het leven van de kunstenaar .

Wie het museum bezoekt met een groep kan met een van onze gidsen ook het prachtig gerestaureerde Redershuis bewonderen.

Dankzij het mecenaat van de Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV) werd in 2010 het nieuwe Eugeen Van Mieghem Museum ingehuldigd in Het Redershuis, Ernest Van Dijckkaai nr. 9. Het museum zal hier gevestigd blijven tot maart 2030.

De Stichting Eugeen Van Mieghem, die de werking verzekert van het museum, telt ca. 1.000 leden en wordt niet gesubsidieerd. Alle middelen van de vereniging worden geïnvesteerd in de collectie van het museum. Het museum kan rekenen op de jaarlijkse bijdragen van haar leden, hulp van vrijwilligers en op steun van sponsors.

Ernest Van Dijckkaai 9, BE-2000 Antwerpen

van.mieghem.museum@skynet.be
www.vanmieghemmuseum.com

De 1ste FOS Sea-scouts Lange Wapper van Antwerpen is aangesloten bij FOS Open Scouting, een actief-pluralistische, internationaal gerichte scouts- en gidsenbeweging.
De Lange Wapperbende zet samen koers uit naar Openheid – Respect – Avontuur & Fun – Familie(gevoel).

De FOS beschikt over een vloot van verschillende boten van types zoals de Caravelle, de 6.20 zeilsloep en de Drascombe Longboat. Om de boten bij te staan tijdens de vaartochten is er ook nog een Finse vissersboot Bella 7000 Sunmar.

De basis van Lange Wapper bevindt zich aan de Beatrijslaan 41 te 2050 Antwerpen.

info@langewapper.be
www.langewapper.be

Op één januari zag GATAM vzw het licht. Het is de nieuwe fusieorganisatie waarin Kopspel, WELA en Werkvormm, drie Antwerpse vzw’s, hun krachten bundelen. Samen hebben ze heel wat ervaring in huis rond de opleiding, begeleiding en het bieden van werkervaring aan kansengroepen. Aan mensen met een Grote Afstand Tot de ArbeidsMarkt. Met hun team willen ze die afstand zoveel als mogelijk verkleinen of wegwerken.

Samen zijn ze al vele jaren actief in het begeleiden van deeltijds lerenden, van vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers, langdurig werklozen en kort- of ongeschoolde mensen.

Werkvormm werkt onder andere aan de restauratie van de IJslandvaarder François Musin die momenteel op de droogdokkensite ligt.

Gatam vzw
Vosseschijnstraat 38
2030 Antwerpen

info@gatam.org
gatam.org/

Gent is een stad van water, ideaal dus om met de boot te bezoeken. Je kunt er terecht in niet minder dan vijf jachthavens, waarvan Portus Ganda de recentste is. Wie over een eigen boot beschikt, kan Gent gemakkelijk bereiken via de Leie, de Schelde en de kanalen Gent-Terneuzen en Gent-Oostende.
Steeds meer bezoekers weten ook over het water de weg naar Gent te vinden. Water, dat als een rode draad door de stad loopt, geeft de Gentse authenticiteit nog een extra dimensie.
De aanlegplaatsen en jachthavens in Gent vormen een eersteklas uitvalsbasis voor een wonderlijke trip langs Belfort en begijnhoven, over hobbelige pleintjes en steegjes, door indrukwekkende musea, gekruid met een mix van trendy design en verrassende stadsfestivals.
Sinds kort kan u weer de volledige kuip van Gent rondvaren. Staat u graag zelf eens aan het roer of laat u zich toch liever meenemen door een ervaren schipper/gids, wilt u de stad ontdekken in grote groep of liever in beperkt comité, er is voor elk wat wils. Zelfs een watertaxi nemen of een evenement op het water organiseren is mogelijk.

Meer info op www.visit.gent.be

Contact
Rudy Van der Ween, promotor watertoerisme, Veermanplein 3, 9000 Gent,
rudy.vanderween@stad.gent,
gsm 0478 66 23 52

De VZW Historische schepen groepeert de eigenaren van authentieke schepen uit lang vervlogen tijden. Alle schepen worden vaarklaar gehouden en op regelmatige tijden worden de trossen losgegooid.
Aan de steigers van de vereniging is ook altijd een plaats gegarandeerd voor schepen met een historisch karakter.

Astene Sas is een unieke en authentieke plek langs de Leie, oase van rust en natuur, bakermat van schilderkunst, oa. Emiel Claus en knooppunt van menige fietsroutes.

Op rechteroever tref je de twee sasmeesters-huizen uit de negentiende eeuw aan, nu de thuisbasis voor de VZW historische schepen.
De ophaalbrug over het sas dateert van na de eerste wereldoorlog en wordt nog steeds met de hand bediend. Het decor van menige fotoreportage.

info@astene-sas.be
www.astene-sas.be

De Hogere Zeevaartschool is de enige hogeschool in België die de academische opleidingen Nautische Wetenschappen en de professionele opleiding Scheepswerktuigkunde aanbiedt.

Noordkasteel Oost 6
2030 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 205 64 30

info@hzs.be
www.hzs.be

Aan de kanaalkom in Leopoldsburg werd er, bij clubactiviteiten, opendeurdagen en dergelijke, door stoere stuurlui altijd al duchtig op los gezongen. In 2000 brachten dertien schippers o.l.v. een ambitieuze dirigente hun eerste koorlied.

Het JaKL Shanty-koor uit Leopoldsburg is het eerste Belgisch koor dat lid werd van de ISSA: ‘the International SHANTY and SEASONG Association’.
De doelstellingen van de ISSA zijn het behoud van shanties en zeemansliederen als cultuurgoed, onderlinge steun, samenwerking en uitwisseling van informatie en kennis tussen de aangesloten koren en het onderhouden van contacten tussen de deelnemende landen.

Momenteel telt het JaKL Shanty-koor drieëntwintig leden. Allemaal amateurs die samen plezier beleven aan het zingen van zeemansliederen en dit onder de vakkundige leiding van Suzanne Poelmans, de dirigente en enige vrouw in het koor.

info@jakl.be
www.jakl.be

In 2011 werd het Kerkschip door de Vlaamse Regering beschermd als varend erfgoed.

Het schip is de materiële getuige van de specifieke militaire en strategische ontwikkelingen tijdens WOII waarbij permanent gezocht werd naar verbeteringen en nieuwe technieken om de infrastructuren en transportmiddelen aan te passen. Dit bunkerschip in gewapend beton was gebouwd voor de bevoorrading van de Duitse vloot.

De herbestemming in 1952 als apostolaat der schippers of ‘Kerkschip’ is een uitzonderlijk gegeven, welke tot op heden nog een belangrijke waarde vertegenwoordigt binnen de schippersgemeenschap en, in ruimere context, een grote verbondenheid heeft met de haven van Antwerpen.

Op weekdagen is het Kerkschip een ontmoetingsplaats voor havenpersoneel, dokwerkers, chauffeurs, administratief personeel, zeelieden, binnenschippers; kortom een bonte mengeling van mensen die hun brood verdienen in de haven.

Een bezoek aan het Kerkschip, met uitleg door de vrijwillgers, is steeds op afspraak en duurt ongeveer één uur.

Haven 25, 2030 Antwerpen
in het Houtdok

kerkschipantwerpen@skynet.be
www.kerkschip-antwerpen.be

Gesticht in 1966 is de Vereniging Oudgedienden Zeemacht Antwerpen, afgekort V.O.Z.M.A. uitgegroeid tot een ware vriendenkring van zij die bij de Zeemacht, nu Marine, gediend hebben zonder onderscheid van graad of politieke opinie.
In 1973 werd V.O.Z.M.A. een vzw.
In 2016 vierde VOZMA het 50 jarig bestaan en kreeg de vereniging de toelating om de titel “Koninklijk” te voeren.

Vandaag staat de vereniging open voor iedereen die sympathie heeft voor het maritiem gebeuren.

De vereniging heeft een drie maandelijks tijdschrift “VOZMA FLASH”.
Scheepsbezoeken, maritieme activiteiten, etentjes en officiële plechtigheden met verenigingsvaandel staan geregeld op de kalender.

contact
Ludo Verhulst, voorzitter
verhulst.ludo@telenet.be

MPM heeft tot doel het verwerven, de restauratie, het onderhoud, de  ondersteuning en de promotie van het nationaal en gewestelijk maritiem patrimonium. 
Ze wil een bijdrage leveren voor het in de vaart houden van het maritieme patrimonium en de mogelijke herbestemming bevorderen in een culturele & sociale context.

MPM wil geen zoveelste vereniging of vzw zijn; ze wil ook geen afbreuk doen aan de reeds bestaande initiatieven; zoveel mogelijk samenwerken is de boodschap.
MPM wil de nodige fondsen verzamelen en ondersteunende diensten aanbieden om waardevolle projecten te realiseren binnen het maritiem erfgoed.

secretariaat@mpmstichting.be
www.mpmstichting.be

Doelstellingen van NautiV:

Op toeristisch vlak het verdedigen van de belangen in het overlegplatform “Waterrecreatie en toerisme van de Waterwegen en Kust in Vlaanderen”, het “Federaal Overlegplatform voor de Pleziervaart” en is vertegenwoordiger van de socio-economische sector.

Promotie maken voor waterrecreatie en watertoerisme in samenspraak met Toerisme Vlaanderen en Promotie Binnenvaart Vlaanderen, maar ook tijdens de diverse beurzen in binnen- en buitenland.

Het stimuleren van het duurzaam beheer van ons Nautisch Patrimonium.

Ontwikkelen van opleidingsprogramma’s, specifiek gericht op tewerkstelling in de watersport- en recreatiebedrijven.

Een aanspreekpunt zijn voor het bekomen van het International Certificate for Pleasure Crafts (ICC), uitgereikt door het Federaal Ministerie van Mobiliteit.

Op het vlak van milieu het promoten van een milieuvriendelijke houding, producten en toepassingen.

NautiV vzw
p/a Westhoek Marina
Brugsevaart 48 PB03
8620 Nieuwpoort België
Tel: +32 (0)58 51 17 43

administratie@nautiv.be
www.nautiv.be

In het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum maak je kennis met de Vlaamse vissersfamilie, de heroïsche IJslandvaarders en de garnaalvissers te paard. De rijke museumcollectie verenigt erfgoed, kunst, ambacht en natuur van de Noordzee.

Ga zeker eens kijken op de website. Daar vindt u meer informatie over de vele activiteiten die het museum organiseert.

NAVIGO Museum
Pastoor Schmitzstraat 5
8670 Oostduinkerke

T +32 (0)58 51 24 68

info@navigomuseum.be
www.navigomuseum.be

Oostende, … haar haven, haar stranden, haar steiger en natuurlijk haar maritiem verleden.
Oostende Voor Anker is het grootste maritieme festival aan de Noordzee. Jaarlijks genieten duizenden bezoekers van honderden schepen in de haven, shantykoren en tal van andere evenementen op het laatste weekend van mei.

Oostende voor Anker is een vrijwilligersorganisatie in opdracht van Toerisme Oostende.

www.oostendevooranker.be

Missie
Op Stoapel wil het rijke erfgoed van de scheepsbouw langsheen de Scheldeboorden onderzoeken, bewaren en op een originele en creatieve manier ontsluiten voor een breed publiek. Ze legt daarbij de focus op de industriële zeescheepsbouw in Temse. Op Stoapel wil dit doen door eigen onderzoek, door samenwerkingsverbanden aan te gaan met verenigingen, overheden, kunstenaars en andere belanghebbenden, en door in het algemeen alle daden te stellen die onze missie kunnen verwezenlijken. Op Stoapel wil ook meewerken aan projecten van derden die raakvlakken hebben met het scheepsbouwerfgoed in de Schelderegio.

Visie
Op Stoapel beoogt zuiver cultuurhistorische en socio- culturele doelstellingen. Onderzoek, behoud en waardering van het materieel en immaterieel erfgoed met eerbied voor de scheepsbouwer moeten bijdragen tot aandacht en zorg voor een industrieel verleden waar Temse, het Waasland en België trots op zijn. De teloorgang van de industriële scheepsbouw in Temse is een aanzet tot duurzame inspanningen om dit erfgoed te bewaren, te koesteren en te waarderen.

Maatschappelijk doel
De ontsluiting van het industrieel erfgoed scheepbouw is nodig omdat het deel is van het collectief geheugen in de regio’s langsheen de Schelde. Op Stoapel wil dit patrimonium in eer herstellen. Op Stoapel wil projecten realiseren die mensen bij elkaar brengen en volgende generaties laten kennis maken met het unieke verleden van de scheepsbouw in het algemeen en dat van Boelwerf in Temse in het bijzonder.

Specifieke Doelstellingen
- Kennis- en ontmoetingscentrum over Boelwerf dat onderzoekt, informeert en mensen bij elkaar brengt die interesse en/of belang hebben in het waarderen van scheepsbouwerfgoed.
- Vaste en mobiele educatieve projecten en gegidste rondleidingen opzetten.
- Realiseren van een Boelwerf wandelparcours met permanente infoborden.
- IJveren voor initiatieven zoals een monument met info over Boelwerf op de voormalige site.
- Erfgoedproblemen rond Boelwerf onder de aandacht brengen (archivering, restauratie).
- Samenwerken met andere actoren rond watergebonden erfgoed en toerisme in de regio.
- Op regelmatige tijdstippen verspreiden van een nieuwsbrief.
- Initiatieven rond mondelinge overlevering en publicaties over de geschiedenis van Boelwerf.
- Restauratie van een schip gebouwd op Boelwerf.
- Uitwerken van een website om de Boelwerf te vereeuwigen met links naar sociale media.
- Uitbouwen van een permanent museum ter ere van de Boelwerkers en het scheepserfgoed

 

Cauwerburg 115, 9140 Temse
info@opstoapel.org
www.opstoapel.org

Vzw Restart is een heel actieve vereniging met ambitieuze doelstellingen. De vereniging wil de belangen van de gebruikers van de Oostendse haven te behartigen.

Naast het verlangen om opnieuw een ferrylijn vanuit Oostende te zien varen ijvert VZW Restart ook voor het onderhoud en behoud van ons maritiem erfgoed.

Nadat er alarmerende berichten over de mogelijke teloorgang van “Reddingboot 3” (alias WATSON 3) in de pers verschenen besloten we om in te grijpen. Deze historische boot lag al jaren op restauratie te wachten op en komt nu dankzij VZW Restart en de vlotte samenwerking met de haven van Oostende en in het bijzonder havenbaas Dirk Declerck en havenschepen Charlotte Verkeyn terug naar haar thuishaven, Oostende.

www.vzwrestart.com

In 1976 werd het Rijn- & Binnenvaartmuseum opgericht om het maritieme binnenvaart patrimonium in al zijn aspecten te kunnen bewaren. Er werden een zestal schepen aangekocht waaronder een houten waal CEPHEE. Drie schepen werden ingericht als drijvend museum: de sleepspits MONDESIR, de gemotoriseerde spits LIOMAR uit 1959 en de ANGELE.
Het historisch, sociaal en cultureel erfgoed, het familiaal en economisch leven van de binnenschipper wordt er bewaard.

Ligging: Bonapartedok – Nieuwpoortkaai (Eilandje Antwerpen)

ribiva@skynet.be
www.rijnenbinnenvaartmuseum.be

Wat is er mooier dan een platbodem? Vele platbodems bij elkaar!
De grensoverschrijdende vereniging Ronde en Platbodemvrienden Zuidwest-Nederland en Vlaanderen is een vriendenclub van 120 eigenaars van ronde en platbodems, met als doel de belangstelling in het varen met deze traditionele schepen te bevorderen. Zij doen dit door het promoten en ondersteunen van evenementen en reünies, het stimuleren van admiraalzeilen, het houden van spiegelgevechten en (verlichte) vlootshows en het organiseren van hardzeilwedstrijden.

Deze (feitelijke) vereniging – zonder statuten en zonder winstbejag – bestaat niet uit leden maar uit vrienden en er hoeft ook geen jaarlijkse contributie betaald te worden. Wel is er een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een commissaris, want zonder kapitein en een goeie bemanning vaart geen enkel schip!

Contact
Lieve Verheyden, Secretaris
lieve.verheyden@pandora.be

Dit nautisch tijdschrift brengt viermaal per jaar al het interessante over het zoet- en zoutwaterpatrimonium in Vlaanderen en daarbuiten. Over vaargeschiedenis en scheepsmensen. Over ambachtelijke binnenvaart en authentieke pleziervaart.

Ruimschoots is gegroeid uit de nieuwsbrief van De Steenschuit vzw. Sinds 2001 zijn een aantal verenigingen vaste partner van Ruimschoots vzw. Samen met gastauteurs worden artikels aan over de meest diverse onderwerpen bijgedragen.
Ruimschoots wordt verdeeld via abonnementen.

redactie@ruimschoots.org
www.ruimschoots.org

15 mei 1851: de ‘Yacht Club Royal Belge’ is een feit. Een van de oudste in haar soort ter wereld. 

Behalve 17 Engelse verenigingen, via de Commonwealth de grondleggers van de Yacht Clubs, zijn er vandaag slechts 15 oudere. Maar ervaring betekent niks zonder veerkracht. En dat streeft deze club al sinds de eerste vergadering na. Die werd gehouden in La Clef du Commerce, voor Het Steen, met meteen een ambitieus agendapunt: zeilwedstrijden op de Schelde organiseren. En geen kleintjes. 

Aan het stadsbestuur vraagt ze het gebruik van een deel van het Kranehoofd, een tribune en politieondersteuning. De minister van Buitenlandse Zaken wordt dan weer verzocht boeien, vlaggen, het stoomschip van Temse en álle beschikbare schepen van de Koninklijke Marine en het Loodswezen te voorzien. Voor juni van dat jaar. En met succes.

De volgende vergaderingen worden gehouden in de Foyer van het Koninklijk Theater, met daarnaast een clublokaal in het Hotel du Rhin. In 1891 beschikt de club ook over een eigen loods op de linkeroever, recht tegenover de Suikerrui. Het wordt een tijd van weelderige banketten, vergulde emblemen en art-deco. Maar snel daarna ook van wereldoorlogen. 

Tweemaal worden de clubinstallaties en het paviljoen op de linkeroever vernield. Tweemaal worden ze heropgebouwd. De voorlaatste keer op de terreinen van Imalso, waarnaast de jachthaven zou komen. Helaas blijkt de ondergrond instabiel en begint de RYCB in 2008 aan haar meest recente, meest royale bouwproject.

Bijna 10 jaar later is onze nieuwe thuishaven klaar. Alles zit onder één dak: clubhuis, restaurant, bistro, vergaderzalen, feestzalen, een archiefruimte en een secretariaat. En, diep doordrongen in de muren, de liefde voor het water en haar mensen. 

Thonetlaan 133
2050 Antwerpen

T  +32 3 303 75 50

rycb@rycb.be
www.rycb.be

Sail Training Association Belgium beheert het zeilschip Williwaw en werkt al een aantal jaren aan de restauratie van dit schip. Na restauratie wil STAB het schip laten varen op bijvoorbeeld de Tall Ship Races.
Ook voor teamwork, opleiding en gezonde discipline voor de veiligheid op een boot, zal het schip ingezet worden.

www.we-sail.com
www.we-sail.com/en/ahoi-welcome-sta-b

SMA is een vereniging voor scheepsmodelbouw die in 1975 gesticht werd door enkele fervente modelbouwers. Wekelijks komen de leden samen in hun clublokaal om bouwproblemen en/of ervaringen te bespreken of gewoon voor een gezellige babbel.
Zowel historische als hedendaagse modellen worden gebouwd. Juistheid in bouw en nauwkeurigheid is ons streefdoel. Zowel de varende als de statische modellen komen aan bod, hoewel SMA vooral in historische modellen gespecialiseerd is.
Een atelier met verschillende machines staat ter beschikking van de leden.

Atelier: Kwekerijstraat 92 2140 Borgerhout

sma-modelbouw@hotmail.com
www.sma-modelbouw.be

De ”Provinciale scheepswerven Baasrode” is een van de mooiste industrieel-archeologische sites van Vlaanderen.
De werven zijn sinds 1993 beschermd, alsook de herenwoning “VanDamme”. De Provincie Oost-Vlaanderen is eigenaar van de site.

De “Provinciale scheepswerven Baasrode” was ooit drie scheepswerven: de werf Van Damme, gekocht van De Landtsheer in 1827; de werf Van Praet, gesticht in 1721 en de werf “De Toekomst” van Edmond Van Praet. De totale oppervlakte bedraagt 3 hectare.
In 1955 verwierf Gabriël Van Praet de volledige site. Deze scheepswerf bloeide nog tot in de jaren 1970.
In 1980 werd de vzw Scheepvaartmuseum Baasrode gesticht. In 1977 bouwde De Vlaamse waterweg de waterkeringsmuur om de gemeente te beschermen tegen overstromingen, iets wat het uitzicht van het werfterrein grondig veranderde.

De werf en het museum zijn te bezoeken op zaterdag en zondag.

Sint-Ursmarusstraat 137
9200 Dendermonde-Baasrode

info@scheepvaartmuseumbaasrode.be
www.scheepvaartmuseumbaasrode.be

De modelbouwers maakten doorheen de jaren een indrukwekkende collectie scheepsmodellen die een ruime waaier aan oude scheepstypes omvat. Aan de hand van deze collectie kan je de evolutie volgen van de scheepsbouw van hout tot ijzer, van de eemer tot de Scheldespits, van de 18de tot de eerste helft van de 20ste eeuw.
De nadruk ligt op schepen uit de Scheldedelta, van Baasrode over Vlaanderen tot Nederland. Binnenvaart en zeevaart.
Alle modellen zijn gemaakt met een uiterste zorg voor historische juistheid.

De School legt zich eveneens toe op het restaureren van relevante oude scheepsmodellen. Een restauratie kan gaan van het opkuisen van een model tot het reconstrueren van beschadigde of verdwenen onderdelen. Het restaureren gebeurt met dezelfde zorg voor historische juistheid die de School zo kenmerkt bij het maken van scheepsmodellen. Historisch verantwoord werken is de boodschap.

Bezoek de School voor Scheepsmodelbouw
Provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode
Sint-Ursmarusstraat 135
9200 Baasrode
(ingang via de poort op het parkeerterrein)

Openingsuren
Elke zaterdag van 9 tot 18 uur kan je de modelbouwers aan het werk zien.

info@schoolvoorscheepsmodelbouw.be
www.schoolvoorscheepsmodelbouw.be

De ‘Shielmartin’ is een zeilschip dat valt onder de categorie “Sloep Getuigde Jol”. De boot werd oorspronkelijk ontworpen voor de commerciële visvangst. Tegenwoordig is het vooral een zeiljacht dat wordt gebruikt voor recreatie en sportwedstrijden.

De Shielmartin kende een rijke maar slopende levensloop.
In 1953 werd de jol gebouwd op de scheepswerf Thomas Skinner & Co. uit Malahide (Ierland).
In 2008 wordt de jol zwaar gehavend overgedragen naar Dominic Rosiers en Eric Vanhecke. Zij willen het jacht in zijn oorspronkelijke staat herstellen en besluiten hiervoor samen te werken met het Gents Opleidingscentrum voor ambachten (GOCA). Restauratie gebeurde onder begeleiding van Frans Maas in 2014.

De aandeelhouders, de bestuurders en de gebruikers van de in 2016 opgerichte cvba Shielmartin verbinden zich ertoe dit mooi varend erfgoed te onderhouden als waardevol “Patrimonium”.

De Shielmartin is niet verhuur- of charterbaar.
Dit zeiljacht vaart onder begeleiding van een eigen ervaren crew.
Ieder jaar wordt de winst van de cvba Shielmartin maximaal uitgekeerd aan diverse projecten. In het bijzonder:
– Om de bevordering van het jeugdzeilen te ondersteunen.
– Om eigen sociaal-maatschappelijke project(en) te initialiseren of om aan te sluiten bij bestaande sociaal-maatschappelijk projecten waarbij de ‘mens’ centraal staat.

Shielmartin cvba
Henri Farmantstraat 25 Haven 535 A
9000 Gent

info@shielmartin.be
www.shielmartin.be

S.R.N.A. is de eerste Antwerpse watersportvereniging die zich in 1879 op de Linkeroever vestigde.
De Scheldeterreinen zijn speciaal uitgerust om klassieke boten te renoveren en opnieuw tot leven te brengen. In een aparte loods die volledig kan afgesloten worden is het veilig om te werken.
Op het Galgenweel zijn er voor kinderen en jongeren de zeilschool en zeilkampen. Voor leden zijn er tal van evenementen en een rijk clubleven.

secretariaat@srna.be
www.srna.be

Ateliers voor jonge avonturiers. En meer.

Stormkop is een expressieve (vrij)haven voor jonge en minder jonge avonturiers aan de Droogdokken in Antwerpen. De hoofdrolspelers zijn 6 tot 12-jarigen. Samen met hun familie, vrienden, klasgenoten, bekenden en onbekenden worden ze ondergedompeld in de wonderwereld van kunst, filosofie, wetenschap én avontuur.

Stormkop speelt in op actuele thema’s zoals het klimaat, mobiliteit, het belang van modderglijbanen en hoe je draken temt in de winter.

Stormkop is een plek waar handen uit de mouwen gaan, knieën vuil worden en je hart in de war wordt geschopt. Stormkop geeft geen oplossingen. De zoektocht naar antwoorden is belangrijker dan het vinden ervan, de reis betekenisvoller dan de eindbestemming. Zo vertelt Stormkop het verhaal van ergens en nergens, winnen en verliezen, proberen en falen, opnieuw proberen en opnieuw falen. Maar telkens beter, mooier en intenser.. ‘We zijn altijd wel ergens gehavend, maar soms is het gewoon wachten tot de wind je vangt… ‘
Stormkop speelt graag buiten in een atypische industriële omgeving die maritiem erfgoed ademt.

Stormkop is een jaar lang op expeditie geweest in en rond de Droogdokken, op zoek naar nieuwe roots. Meer dan 20.000 bezoekers trokken in haar kielzog voorbij. Ze zagen één voor één dat het goed was. Vanaf de zomer staat het thema ‘licht’ centraal, ondersteboven, binnenstebuiten en rechtop. Licht clustert in het drieluik van licht, storm en stilte. Dat helpt het schip de komende jaren koers te houden.

Droogdokkenweg 4
2030 Antwerpen

info@stormkop.be
www.stormkop.be

Tolerant vzw heeft als doelstellingen het behoud van authentieke Vlaamse en Zeeuwse schepen en ambachten, de renovatie van schepen en ze zo mogelijk terug in de vaart te brengen, vaartochten organiseren met klassieke schepen om de nautische geschiedenis levend te maken en het behoud van kennis in een documentatiecentrum met boeken, registers, foto’s, films, tekeningen, verhalen, modellen.

Meevaren kan met de hengsten D’n Bruinen en Pegasus en veerboot Anne.
Bezoek de loods in Rupelmonde waar de schepen onderhoud krijgen en nieuwe projecten op stapel worden gezet.

Ook de cursus ‘varen met platbodems’ wordt georganiseerd.

Loods: CNR Werf, Scheepsbouwersstraat 16, 9150 Rupelmonde

info@tolerant-vzw.be
www.tolerant-vzw.be

Het Viking Genootschap brengt mensen samen met dezelfde interesse (Vikingen, runen en noordse mythologie) en zet hen ertoe aan om van deze interesse een boeiende en nuttige bezigheid te maken. Historisch onderzoek over deze periode, gebaseerd op geschriften, kaarten of gegevens allerhande wordt op een wetenschappelijke manier uitgevoerd, zonder enige vooringenomenheid.

Op evenementen worden ambachten gedemonstreerd, wordt gekookt en geleefd als een viking.

Deze vzw is bezig met een varende replica (1/3) van een Viking schip naar België te brengen.

Viking Genootschap - ESONORM vzw
(Europees Studie- en Onderzoekscentrum voor Noorse Oudheidkunde, Runen en Mythologie)
Korte Mermansstraat 4
2300 Turnhout

info@vikinggenootschap.be
www.vikinggenootschap.be

 

Op 2 januari 2002, bijna 400 jaar na de oprichting van de Verenigde Oostindische Compagnie, werd in Antwerpen de V.O.C.- Kamer Antwerpen vzw. opgericht met als doel het onderzoek te stimuleren naar de invloed en betekenis van Antwerpen en Zuid-Nederland op de stichting en de werking van de V.O.C. Geschiedenis en Zeevaart nemen in onze vereniging een belangrijke plaats in.

contact@vockamerantwerpen.be
www.vockamerantwerpen.be

De Vrienden van de Vlaamse Veren hebben als doelstelling alle veerdiensten in België te documenteren, deze info te verspreiden en de veerdiensten en waterbuslijnen te promoten. De vereniging van vrijwilligers is een werkgroep van de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon v.z.w.
Als spreekbuis van de veergebruikers treden ze op als gesprekspartner met de lokale en de Vlaamse Overheid, in het bijzonder met de Vlaamse Waterweg n.v.

vvveren@kvns.be
www.vvveren.be

De Vlaamse Vereniging tot Behoud van Historische Vaartuigen vzw brengt individuele eigenaars van historische en klassieke vaartuigen samen. De kennis van restauratie en onderhoud wordt er gedeeld, oude vaar- en scheepstechnieken worden aangeleerd.
De vereniging organiseert bijeenkomsten en samen wordt deelgenomen aan evenementen rond maritiem erfgoed.

info@historisch-vaartuig.be
www.historisch-vaartuig.be

Water-rAnt VZW is
een feest voor het watererfgoed van gisteren, vandaag en straks.

Dit tweejaarlijks belevingsmoment is de afspraak van schippers en bemanningen, bezielers van jouw, hun en ons waterpatrimonium.
Water-rAnt verzamelt honderd authentieke schepen in het Bonapartedok, Willemdok en Kattendijkdok.

Deelnemers en bezoekers duiken onder in de wereld vol van nautische kennis en vaardigheden die de tijd doorstaan hebben. Voel het vakmanschap van de bouwers en de restaurateurs, luister naar de verhalen van de bemanningen, ruik de geur van authenticiteit. En… vaar mee.

www.water-rant.be

Op de prachtige zeescoutsbasis, met zicht op de Antwerpse rede, huizen er maar liefst 4 zeescoutsgroepen, aangesloten bij Scouts en Gidsen Vlaanderen VZW. Elke scoutsgroep heeft ondersteuning nodig, materieel en financieel. Daarom heeft elke groep een ondersteunende Vriendenkring, samen de Koninklijke Vereniging der Baden-Powell Zeescouts van Antwerpen v.z.w.
De vrijwilligers dragen zeescouting in hun hart, meestal zijn ze zelf oud-zeescout.

Koninklijke Vereniging der Baden-Powell Zeescouts van Antwerpen VZW

Thonetlaan 165 – 2050 Antwerpen 

info@zasantwerpen.be
www.zasantwerpen.be

Een intendant per provincie

Watererfgoed Vlaanderen is een VZW met een bestuursorgaan en een dagelijks bestuur.

Om een nauwer contact en een betere vertegenwoordiging te hebben in elke provincie wordt er gewerkt met afgevaardigden per provincie (die bijgestaan worden door een lid van het bestuursorgaan). Met deze provinciale afgevaardigden, INTENDANTEN, hebben we een directe link tussen de lokale verenigingen en het bestuursorgaan van de vereniging.

West-Vlaanderen

Hubert Rubbens

Hubert Rubbens is ook curator van Oostende voor Anker

hubert.rubbens@telenet.be

Oost-Vlaanderen

Hilde Langeraert

Hilde Langeraert is conservator van het Industriemuseum in Gent

Antwerpen

Patrick Blondé

Kapitein Patrick Blondé was directeur van de Hogere Zeevaartschool

patrick.blonde@watererfgoed.be

Limburg

...

Vlaams Brabant

...