Wie het verleden verwaarloost, hypothekeert onze toekomst

we laten ons erfgoed niet over
aan toeval of willekeur

65 kilometer kustlijn en 1900 kilometer waterwegen lieten hier in de loop der tijden een solide scheepvaarttraditie na met unieke scheepstypes, aanverwante installaties zoals werven, vuurtorens, bemalingsystemen, dijken, dokken en sluizen. Velen zetten zich in om dit te behouden, te restaureren.

Vandaag is het ondenkbaar dat we dit nalatenschap overlaten aan toeval en willekeur. Met Watererfgoed Vlaanderen willen we de gemeenschappelijke belangen van dit patrimonium verdedigen.

het patrimonium
krijgt een stem

Vrijwilligers en professionelen werken gepassioneerd voor het behoud van ons erfgoed.

Als de verenigingen, eigenaars of beheerders van dit erfgoed de krachten bundelen en hun kennis delen betekent dit een onweerlegbare meerwaarde voor de hele sector. Hierbij kan Watererfgoed Vlaanderen het verschil maken.

Hoe organiseert Watererfgoed Vlaanderen zich?

Watererfgoed Vlaanderen is een VZW met een bestuursorgaan en een dagelijks bestuur.

Om een nauwer contact en een betere vertegenwoordiging te hebben in elke provincie wordt er gewerkt met afgevaardigden per provincie (die bijgestaan worden door een lid van het bestuursorgaan). Met deze provinciale afgevaardigden, INTENDANTEN, hebben we een directe link tussen de lokale verenigingen en het bestuursorgaan van de vereniging.

Wie zijn onze leden?

Verenigingen en particulieren met een hart voor watergebonden erfgoed zijn van harte welkom. 

Steun ons

Jouw financiële steun of sponsoring helpt ons onze werking uit te bouwen. 

Naargelang de bijdrage kan je kiezen of je het tijdschrift Ruimschoots  brengt al het interessante over het zoet- en zoutwaterpatrimonium in Vlaanderen en daarbuiten. Over vaargeschiedenis en scheepsmensen. Over ambachtelijke binnenvaart en authentieke pleziervaart – wenst te ontvangen of niet. 

vrijwilligers en professionelen samen

Watererfgoed Vlaanderen wordt de thuishaven van verenigingen en particulieren die van historische schepen en alle andere watergebonden erfgoed hun passie gemaakt hebben. Lokale en regionale overheden, instellingen en overheid krijgen via Watererfgoed Vlaanderen een neutraal aanspreekpunt voor de hele watergebonden erfgoedsector.

Watererfgoed Vlaanderen wordt aanspreekpunt

Jaarverslagen

In 2019 maakten we o.l.v. voorzitter JJ Westerlund de doorstart na enkele jaren inactiviteit. We stelden een een bestuur voor, maakten planning en stelden doelstellingen op. We waren er helemaal klaar voor… en toen overviel Corona de wereld.