Wie het verleden verwaarloost, hypothekeert de toekomst

65 kilometer kustlijn en 1900 kilometer waterwegen lieten in de loop der tijden een solide scheepvaarttraditie na. Unieke scheepstypes maar ook aanverwante installaties zoals werven, vuurtorens, bemalingsystemen, dijken, dokken of sluizen. Er wordt hard aan gewerkt om dit te behouden of te restaureren.

 

Vandaag is het ondenkbaar dat we dit nalatenschap overlaten aan toeval en willekeur. Met Watererfgoed Vlaanderen willen we die gemeenschappelijke belangen van dat patrimonium verdedigen.

 

De vele particuliere eigenaars of georganiseerde bezielers van watergebonden erfgoed delen de gepassioneerde inzet. Vrijwilligers en professionelen werken aan behoud, restauratie of organiseren evenementen. Aan activiteit en engagement geen gebrek.

 

Toch zijn er heel wat aspecten die alle betrokkenen aanbelangen. De krachten- en kennisbundeling van bestaande projecten, verenigingen en eigenaars of beheerders van dit erfgoed betekent een onweerlegbare meerwaarde voor de hele sector.

 

Watererfgoed Vlaanderen moet de thuishaven worden van zowel verenigingen als van particulieren, maar ook van lokale en regionale overheden, instellingen en andere betrokkenen bij historische schepen en alle watergebonden erfgoed.

 

Op termijn willen we instaan voor het verzamelen, opslaan en verdelen van de kennis over dit patrimonium in Vlaanderen via tijdschrift, website, nieuwsbrief en een actief informatiecentrum. Watererfgoed Vlaanderen wil onderzoek blijvend promoten en wil een representatieve gesprekspartner worden bij bevoegde overheden.

 

Andere toekomstige opdrachten zijn een dienst- en adviesverlening over wetgeving en reglementering op vlak van milieu, veiligheid, erfgoedwerking, financiering, fiscaliteit, enz. Watererfgoed Vlaanderen wil evolueren tot hét aanspreekpunt in Vlaanderen voor de diverse overheden en hun administraties. Maar ook voor aanverwante organisaties uit binnen- en buitenland die erfgoed, leefmilieu, sport, infrastructuur en toerisme behandelen.

Watererfgoed Vlaanderen, opgericht in 2008, heeft al een heel parcours doorlopen.

Recent na een Netwerkmoment samen met Herita vzw, waar een aantal verenigingen rond het varend en maritiem erfgoed aanwezig waren, werd besloten om met een nieuw elan, een doorstart te maken.

Een team van mensen, met allemaal een achtergrond in de maritieme wereld of de erfgoedwereld, besloot om hun schouders onder dit project te zetten.

Watererfgoed Vlaanderen wil een koepelvereniging zijn voor verenigingen bezig met het varend en maritiem erfgoed, maar willen we sterk naar buiten treden, dan moeten we ervoor zorgen dat het publiek en de verschillende overheden, ons en onze leden, horen en zien.

Binnenkort laten we u kennis maken met onze plannen.