Wie het verleden verwaarloost, hypothekeert onze toekomst

VCVE - Vlaamse Commissie Varend Erfgoed

De VCVE is bevoegd voor adviesverlening in het kader van het decreet van 29 maart 2002, tot bescherming van het varend erfgoed. De commissie geeft advies over de procedures tot vaststellen van de inventaris van het varend erfgoed, het beschermen van varend erfgoed en het wijzigen, omzetten of opheffen van beschermings-besluiten.

Op 2 februari 2024 was er een besluit van de Vlaamse Regering tot aanstelling van de voorzitter en de leden van de Vlaamse Commissie voor Varend Erfgoed.

Uit de dertien ingediende kandidaturen werden, overeenkomstig artikel 2, 3 en 4 van het besluit van 16 mei 2014, vijf leden geselecteerd met expertise in varend erfgoed, waaronder één lid uit het maatschappelijke middenveld. De selectie van deze vijf leden gebeurde op basis van de ingediende motivatiebrieven en cv’s, en houdt rekening met de benodigde expertise inzake varend erfgoed en een evenwichtige vrouw/man vertegenwoordiging.

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

Artikel 1.
De Vlaamse Commissie voor Varend Erfgoed wordt samengesteld als
volgt:

1° vier leden met expertise in varend erfgoed:

 • Herlinde Liégeois, celhoofd Binnenvaartcommissie bij De Vlaamse Waterweg
 • Stefaan Raats, gepensioneerd leraar geschiedenis, coördinator documentatiecentrum Tolerant vzw
 • Yann Pauwels, directeur CEPA cvba
 • Waander Devillé, conservator maritieme collectie MAS

2° één lid uit het maatschappelijke middenveld met expertise inzake het varend erfgoed:

 • Philip Streitz, voorzitter Watererfgoed Vlaanderen vzw

3° één vertegenwoordiger van de entiteit die door de Vlaamse Regering belast is
met de uitvoering van het beleid inzake cultureel erfgoed:

 • Pascale Van Kerckvoorde, adjunct van de directeur bij het departement
  Cultuur, Jeugd en Media, team cultuurgoederen

4° één vertegenwoordiger van de entiteit die door de Vlaamse Regering belast is
met de uitvoering van het beleid inzake de scheepvaart op de maritieme
waterwegen en inzake de kust:

 • Annelies Van den Bruele, stafmedewerker beleid, organisatie & informatie bij
  het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

Artikel 2.
Philip Streitz wordt aangewezen als voorzitter van de Vlaamse Commissie voor Varend
Erfgoed 

Kompas gevonden

Recent werd een scheepskompas opgegraven bij munitieruimingswerken op het strand van Koksijde.
Het Agentschap Onroerend Erfgoed vroeg of we konden helpen met het dateren (of minstens de tijdsperiode wat verkleinen) van dit stuk of bijkomende informatie konden geven.

Watererfgoed Vlaanderen contacteerde enkele van zijn leden (in dit geval allemaal kapiteins) en de antwoorden waren allemaal vrijwel hetzelfde.

Het lijkt een relatief modern vloeistofkompas te zijn. De kompasschijf is zeker geen antiek model. Anderzijds is er opzij wel een behuizing voor een eventueel olielamp voor verlichting, dus toch uit de tijd voor er elektriciteit was? Meer dan waarschijnlijk is het een kompas voor een reddingsboot zijn (een sloepkompas). De afmetingen lijken niet zo groot te zijn en dan is die verlichting normaal.

provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode

Seizoenstart

Het toeristisch seizoen op de provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode in Dendermonde opent met heuglijk nieuws. De Provincie stelt de toekomstplannen voor die bezoek in de werkhuizen als individu mogelijk maken. Bovendien is er de plechtige inhuldiging van een internationale vzw die vier historische scheepswerven in Vlaanderen en Zeeland zal promoten.

“We willen met onze Scheepswerven Baasrode een baken zijn voor scheepsbouw en binnenvaart binnen de varend erfgoedsector. De oprichting van een internationale vzw met onze gewaardeerde Oost-Vlaamse en Zeeuwse partners, en de ontsluiting van de werkhuizen zijn concrete realisaties van deze ambitie. Ook het grote publiek, jong en oud, plukt hiervan de vruchten door een meer gevarieerd en uitgediept aanbod aan boeiende activiteiten.”

​gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Inhoud accordeon

Sinds een aantal jaar is het aantal publieksactiviteiten op de Scheepswerven Baasrode gevoelig toegenomen. Gezinnen met kinderen kunnen tijdens de paasvakantie de site ontdekken met een opdrachtenblaadje.

Op Erfgoeddag (21 april) en tijdens de Erfgoedweken (15-26 april) leren respectievelijk individuele bezoekers en scholen wat het thema ‘thuis’ betekent voor schippers tijdens de tentoonstelling ‘Thuis aan boord’. Op de Archeologiedagen (26 mei) staan de ambachten breeuwen, touwslagen en zeilmaken centraal onder de titel ‘De MIDDELbrEEUWEN’. Verwacht lezingen, demonstraties, workshops en kinderactiviteiten.

In de zomervakantie is er opnieuw de populaire zoektocht naar de Schatten van Vlieg en op zondag 8 september valt er van alles te beleven op Open Monumentendag. Alle info vind je op www.scheepswervenbaasrode.be.

In het najaar wordt het aanbod nog uitgebreid. Vrijdag toonde de Provincie beelden en plannen van hoe ze de werkhuizen van Scheepswerven Baasrode, de parel van de erfgoedsite, toegankelijk zal maken voor bezoek als individu. Tot nu toe was dat omwille van de veiligheid enkel mogelijk onder de begeleiding van een gids. Dankzij de komst van een pad, informatieborden en digitale animaties zal het tegen dit najaar mogelijk zijn om die uniek bewaarde ruimtes te delen met een veel groter publiek.

Met Baasrode, Rupelmonde, Arnemuiden en Zierikzee slaan vier historische scheepswerven de handen in elkaar om het scheepsbouwverleden van de Schelde te promoten. Daartoe ondertekenden Provincie Oost-Vlaanderen, Tolerant vzw, Museumwerf CA Meerman en Museumhaven Zeeland zaterdagavond de oprichtingsakte van de internationale vzw ‘De Vier Werven’.

Voor Scheepswerven Baasrode is dit niet het eerste internationale avontuur. De erfgoedsite toonde zich eerder al een belangrijke speler in de internationale netwerken van het Interregproject Beleefbare Schelde en het Unesco Geopark Schelde-Delta in oprichting.

Erfgoeddag 21 april

Thuis aan Boord

Mensen vinden hun thuis in een rijhuis in een stad, op een hoeve op het platteland, of… in een roef aan boord op het water! Schippersgezinnen woonden in benepen ruimtes op hun schip. Het is hun thuis en leefomgeving die je op Erfgoeddag gratis kan komen ontdekken.

Hoe woonde een schippersgezin aan boord van een schip gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw? Hoe kookten ze? Hoe deden ze de was? Ontdek het dagelijks leven zo’n honderd jaar geleden aan boord en verbaas je over allerlei inventieve oplossingen voor de uitdagingen van leven aan boord van een binnenschip.

Inhoud accordeon
 • Uniek voor Erfgoeddag! Ga aan boord van de spits Alyv, een schip van het type spits gebouwd op de scheepswerf Van Praet-Dansaert in 1938 en bewonder de rijkelijke zij het kleine leefruimte en de originele, artdeco-interieurs. De vrijwilligers van de vzw Scheepvaartmuseum Baasrode staan in voor doorleefde uitleg. Reserveer je bezoek erfgoedsites.webshop.oost-vlaanderen.be
 • Expo: kom meer te weten over welke unieke aan het schippersleven aangepast huishoudelijke voorwerpen schippersgezinnen gebruikten. Nog meer weten? Volg zeker de rondleiding!
 • Ontdek het vissersleven bij de vzw School voor Scheepsmodelbouw: Ook vissers maakten van hun boten hun thuis. Ze werkten er, aten er, en sliepen er. De School voor Scheepsmodelbouw weet je alles te vertellen over de vissersboten van de 18de eeuw tot het begin van de 20ste Ontdek ook hun modellen en zie hun aan het werk. Kinderen kunnen genieten van vertelmomenten.
 • Honger? Doe je te goed aan de vissoep aangeboden door de School voor Scheepsmodelbouw!

10 uur tot 18 uur
Gratis toegang 
Reserveer hier je bezoek

Provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode
Sint-Ursmarusstraat 137,
9200 Baasrode (Dendermonde)

Tolerant

Uitnodiging

De viering van de 25ste verjaardag is op zaterdag 22 juni 2024 om 10u in het Centrum Nautisch Rupelmonde (CNR), Scheepsbouwersstraat 16, 9150 Rupelmonde.

We voorzien het volgende programma:

Mini-symposium met

 • Matthias Diependaele, Vlaams Minister voor Onroerend Erfgoed.
 • An Vervliet, Gedeputeerde voor Onroerend Erfgoed, Oost-Vlaanderen.
 • Antoine Denert, Burgemeester Kruibeke.
 • Leo Maes, Voorzitter VZW Tolerant.

 

Naamgevingsplechtigheid voor de heemer op stapel.

Degustatie Heemerbier.

In de namiddag is er tijd voor informeel contact en vaartochtjes op de Schelde.

We willen u vriendelijk verzoeken om via 25 JAAR TOLERANT vzw  uw aanwezigheid te melden.

De toegang is gratis.

Watererfgoed Vlaanderen

Jaarlijkse algemene vergadering

Zoals voorzien in de wet moet elke entiteit, in dit geval de VZW Watererfgoed Vlaanderen, jaarlijks een algemene vergadering houden voor zijn leden. Dit jaar maakten we er een hele dag van in Oostende. Onze intendant Hubert Rubbens zorgde ervoor dat we konden beschikken over de commodorezaal in de R.N.S.Y.C. In de voormiddag bracht het bestuur de leden op de hoogte van de activiteiten van vorig jaar. Ook lopende projecten werden besproken.

Na de aperitief en lunch was Hubert onze gids om de erfgoedschepen de IJslandvaarder Amandine en het opleidingsschip Mercator te bezoeken. Zowel aan de Amandine als aan de Mercator werden recent door de Stad Oostende grote restauratiewerken uitgevoerd.

Watson Oostende is op zoek...

Watson Oostende is op zoek naar wapenfeiten van de Oostendse reddingsboot Watson.

Reddingen, speciale verhalen,overlevenden reddingen enz..
Dit om onze Watson beter te situeren in zijn restauratie en tijdsvak…
Alle info hierover is welkom.
Hopende op goede tips, verhalen…

Met hoogachting,
Marc Delaet

Contact:
marc.delaet6@gmail.com

Legendarisch zeilschip van Staf Versluys komt eindelijk weer thuis

De Rucanor TriStar, het legendarische zeilschip dat in 1985-1986 met schipper Staf Versluys deelnam aan de bekende zeilrace Whitbread Round the World Race, wordt door eigenaar en Bredenaar Dirk Gunst gratis geschonken aan de gemeente Bredene. De schenking werd op 25 maart jl. door de gemeenteraad aanvaard.

Het zeilschip zal permanent worden tentoongesteld. Over de precieze locatie is nog niets definitief beslist. Maar het komt zeker niet meer in het water te liggen. Daardoor kunnen de onderhoudskosten beperkt worden. Dat het iconische zeilschip naar Bredene komt, toont de unieke verbondenheid met Staf Versluys en de gemeente. Het is de bedoeling om aan dit historische verhaal ook een educatief luik te koppelen.

Inhoud accordeon

De prestaties van schipper Staf Versluys zijn internationaal bekend, als timmerman, scheepsbouwer en zeiler. In de inkomhal van het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys hangt een grote foto waarop Staf Versluys met zijn bemanning te zien is op de Rucanor TriStar. Staf Versluys won met de Rucanor TriStar de zeilwedstrijd Whitbread Round the World Race in 1985-1986 in de handicap klasse D en werd vijfde in het algemeen klassement. Hij kreeg er zelfs de “Joshua”-prijs voor “The Most Outstanding Seamanship”.

De Rucanor Tristar-Tomidi is het eerste hoogzee kieljacht dat België op een hoog niveau vertegenwoordigde in een internationale wedstrijd zoals de Whitbread Round the World Race in 1985-86, met Staf Versluys als schipper. Het schip heeft een zekere icoonwaarde als wedstrijdboot, maar ook als promotor van de zeilsport in Vlaanderen en is ook in 2009 beschermd als onroerend erfgoed. Het schip wordt geroemd omwille van de hoogstaande wedstrijdprestaties. Het is ontworpen door de befaamde Franse ontwerper Ribadeau-Dumas, gebouwd door de Nederlandse werf Frans Maes, in samenwerking met toenmalig wedstrijdzeiler Staf Versluys. Het had een vooruitstrevende architectuur en werd gebouwd in moderne composietmaterialen.

Eind 1990 werd het zeilschip overgenomen door Bredenaar Dirk Gunst en het schip kreeg de naam Tomidi. Toen uiteindelijk bleek dat grote zeilraces zonder structurele sponsoring onbetaalbaar bleken, legde Tomidi zich vooral toe op Sail Training met succesvolle deelnames aan verschillende Tall Ships Races. Het schip werd jaar na jaar aangepast aan de nieuwste wedstrijd- en veiligheidsnormen, en het interieur en de motor werden in 2008 volledig vernieuwd, naar de plannen van de originele Rucanor TriStar. In september 2009 volgde de definitieve erkenning van Tomidi als Vlaams Varend Erfgoed.

5 mei

Vilvoorde - Waterfeest

Elk jaar viert Vilvoorde de start van het toeristische vaarseizoen met het Waterfeest ter hoogte van het Broekplein en de Steenkaai. De volgende editie van het Waterfeest gaat door op zondag 5 mei 2024.

Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie.

www.vilvoorde.be/waterfeest

De Scute

Lifetime achievement award

Tijdens het event Best of B reikten de Blankenbergse stedelijke adviesraden de jaarlijkse prijzen uit voor verdienstelijke personen en verenigingen uit de lokale sport- en cultuursector. De Scute VZW ontving de lifetime achievement award voor cultuur.

Open Scheepvaartdagen

Watererfgoed Vlaanderen stond samen met Ruimschoots (nautisch erfgoedtijdschrift), het Rijn- en Binnenvaartmuseum, VNSM (Vrienden Nieuw Scheepvaartmuseum) en Tolerant op de mooie stand “Varend erfgoed verenigd”.
Open Scheepvaartdagen in de Waagnatie Antwerpen (15-17 maart jl) is een vakbeurs voor binnenschippers maar iedereen is er welkom.