Wie het verleden verwaarloost, hypothekeert onze toekomst

Beschermd monument /

De Hensen kraan in Temse, beschermd monument sinds 2004 nadat ze door de curatoren van de Boelwerf geschonken werd aan de gemeente Temse en ook het enige tastbare restant van de voormalige Boelwerf site dat nog overblijft, dreigt te verdwijnen. De kraan werd beschermd omwille van de sociaal-culturele en de industrieel-archeologische waarde.

Ons lid Op Stoapel VZW doet al sinds 2008 inspanningen om een restauratie te bepleiten, maar het dossier werd door de gemeente telkens voor zich uitgeschoven, daardoor lopen de kosten voor instandhouding nu ook enorm op.

Oplopende kosten

Recent werd aan minister Matthias Diependaele, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, gevraagd de opheffingsprocedure van de bescherming van de kraan te starten.

De minister besliste om een openbaar onderzoek te organiseren want de meningen over de toekomst van de Boelwerfkraan zijn verdeeld. Daarom wordt met een openbaar onderzoek gepolst of er voldoende elementen zijn om al dan niet over te gaan tot een opheffing van de bescherming. Dit betekent niet dat het monument bij een eventuele opheffing zal verdwijnen. Ook zonder bescherming kan de kraan of delen ervan blijven bestaan.

Verdwijnt dit baken aan de Schelde?

De kraan is na al die jaren een deel van Temse geworden, een baken aan de Schelde dat niet kan en mag verdwijnen omwille van haar erfgoedwaarde en haar aantrekkingskracht voor de regio. De kraan is ook de meest zichtbare getuige van een nijverheid die niet alleen in Temse werd beoefend, maar evenzeer in Antwerpen, Kruibeke, Dendermonde, Boom, Gent, …
 
In het strategische beleidsplan van Toerisme Scheldeland voor de huidige beleidsperiode wordt ‘scheepsbouw’ als een belangrijk identiteitskenmerk aanzien. Binnen dit project neemt de Hensenkraan aan de dijk te Temse een centrale rol als landmark binnen het hele traject en als symbool voor wat ooit de trots van de Vlaamse scheepsbouwindustrie was.

In de volgende editie (eind juni) van het tijdschrift Ruimschoots kan u meer lezen over de Hensenkraan.

Foto’s © Lieven Muësen en Op Stoapel vzw

garnalenvisser Crangon

Varend erfgoed met een visvergunning De Crangon is één van de laatste nog varende houten Vlaamse vissersvaartuigen die zijn authenticiteit bezit en …

Getijden juli

Bezoek aan VZW Save Askoy II in Zeebrugge bij de gebroeders Wittevrongel / de Droogdokkensite te Antwerpen wordt ligplaats voor lichtschip West-Hinder …

Nieuwsbrief april 2022

In deze nieuwsbrief: De Blankenbergse schuit B1 Sint-Pieter van de VZW De Scute kreeg een nieuwe mast / Tentoonstelling Recht door zee. Navigeren van 1500 tot vandaag / Christiaan Clauwers / Zeiljacht Askoy II wordt definitief beschermd als varend erfgoed / Tewaterlating Bantrysloep «RESILIENCE»

90 jaar Mercator

De TENTOONSTELLING op ZEILSCHIP MERCATOR loopt tot einde 2022.