Wie het verleden verwaarloost, hypothekeert onze toekomst

Op Stoapel VZW - Temse

Boelwerf parcours

Sinds haar bestaan ijvert Op Stoapel vzw voor het inrichten van een wandelparcours dat het bestaan van de Boelwerf op De Zaat in herinnering zou brengen door middel van ankerpunten die op de verschillende locaties meerdere aspecten van de scheepsbouw zouden belichten.

Na veel palavers en brainstormen kwam er een ontwerp op de tekentafel waar de Gemeente Temse zich ook kon in vinden. De ankerpunten zijn een replica van de typische voormast waarmee de Boelwerf de door haar gebouwde schepen voorzag, uitgebreid met verhelderende teksten en foto’s.
Het ontwerp werd verder uitgediept en uitbesteed. De uitvoering ervan werd door het College van Burgemeester en Schepenen op 8 november 2021 unaniem toegewezen aan de firma Ambrosia Design uit Kapellen.

Na het aansluiten van een elektriciteitsvoorziening ten behoeve van het startankerpunt door de Gemeente Temse werd op 25 augustus 2022 door Amrosia Design overgegaan tot het in gereedheid brengen van plaatsing van het startpunt, dat zal komen waar de poort van de werf stond na de eerste uitbreiding, op het Frans Boelplein, de kop is eraf, de aftrap gegeven.

Het parcours, zal deel uitmaken van een groter geheel namelijk “Scheepswerven in Beeld” dat onder de auspiciën valt van de provincie Oost-Vlaanderen en dat waarschijnlijk in Burcht zal starten tot Baasrode of zelfs nog verder inclusief Durme.

Startankerpunt aan het Frans Boelplein
Typische voormast die Boelwerf gebruikte

SAVE ASKOY II - 13 september 2022

Minister Mathias Diependaele (Onroerend Erfgoed) en burgemeester Dirk De fauw van Brugge, bezoeken de Askoy II

11 september 2001 een datum die men niet snel zal vergeten, de aanslag op de WTC-torens in New York. In 2010 kreeg Piet Wittevrongel een stuk staal van 15 op 15 cm met de inscriptie ‘Recovered Steel World Trade Center’ in het Flanders House in New York door bemiddeling van de Port Authorety van de Amerikaanse stad.

Het stalen onderdeel van de ingestorte Twin Towers zal aan de bakboordzijde van de centrale kajuit van de Askoy II gemonteerd worden. “Zo krijgt het een plaats waarmee de Askoy II de boodschap van vrede en verdraagzaamheid wil uitdragen”, zegt Piet, die samen met zijn broer Staf het wrak van Brels zeilschip uit Nieuw Zeeland naar ons land kon overbrengen.

Het is de bedoeling om tegen 8 april 2023, de verjaardag van Jacques Brel, het schip volledig klaar te hebben.

E.S.O.N.O.R.M. Vikinggenootschap

Vikingschip Nøkkvi

Het enige Vikingschip in Vlaanderen.

Het schip is een getrouwe reconstructie op schaal 1/3 van het Vikingschip, gevonden te Gokstad in Noorwegen. Het is het type Vikingschip waarmee de Vikingen gedurende de 9de – 10de eeuw overzeese tochten naar Europa ondernamen.

De verhouding lengte-breedte biedt een hoog drijfvermogen en de gestroomlijnde vorm en lange kiel bieden een grote koersvastheid. De schietspoelvorm en brede zeeg, gekoppeld aan een dwarse zeilvoering geven het schip grote stabiliteit. De geringe diepgang zorgt ervoor dat het schip ook in ondiepe wateren kan varen.

De drakenkop die op de voorsteven is bevestigd geeft het schip zijn onmiskenbare opvallende herkenbaarheid en maakt het tevens tot een bijzondere, aantrekkelijke verschijning. Bijzonder is dat deze sviri eveneens een replica is van een vondst uit de Schelde. Het schip kan gezeild en geroeid worden.

De naam Nøkkvi is de Oudnoorse vertaling van Nekker of waterduivel.

Thuishaven: Jachthaven “het geVAER” te Oud-Turnhout.

De VZW Vikinggenootschap biedt de mensen de kans om te ervaren hoe het Vikingleven was. Ze doen dat door elk 2de weekend van de maanden mei tot en met september op zaterdag en zondag, telkens 3 vaartochten te organiseren, waarbij de deelnemers zelf het schip moeten roeien.
Tijdens de vaarten worden de verhalen van de Vikingen in Vlaanderen en in de Kempen verteld en nog veel andere wetenswaardigheden over het leven en de cultuur van de Vikingen.

MPM en Rijn- en Binnenvaartmuseum

MPM zoekt 20 nieuwe gidsen!

Gezien het bezoekers-succes dat we momenteel kennen voor onze MPM schepen zal de MPM-stichting binnenkort een tweede gidsenopleiding opstarten. Er zijn geen diploma- of leeftijdsvereisten, interesse voor schepen en een normale fitheid volstaan. Zij die ooit actief waren in de binnenvaart zijn natuurlijk bijzonder welkom.

U volgt de gratis opleiding als MPM-vrijwilliger zodat u vanaf dag één volledig in orde bent met de wetgeving rond vrijwilligers. De opleiding zal zich vooral toespitsen op de Belgische binnenvaart, later kunnen de deelnemers (facultatief) via een bijscholingsprogramma ook klaar gestoomd worden voor ons lichtschip en de mijnenveger.

We leiden u op tijdens 36 lesuren die plaats vinden in de namiddag en dit volgens een ritme van 2 namiddagen per maand gedurende 6 maanden. De les-locatie zal meestal het binnenschip Angèle van het Rijn- en Binnenvaartmuseum zijn, dat momenteel aangemeerd ligt in de Droogdokkensite, Droogdokkenweg 4, Antwerpen (bereikbaar via tram 7).

contactdag in voor geïnteresseerden

zaterdag 19 november
14 u

gelieve u (om organisatorische redenen) vooraf te willen inschrijven via e-mail: pmallentjer@mpmstichting.be
Info: 0477 345 879

Wij informeren u over de geschiedenis van de binnenvaart, het dagelijks leven aan boord, het schippersgezin en de bemanning.

We bereiden u voor om bezoekers te ontvangen in de binnenschepen van het Rijn- en Binnenvaartmuseum. Verder geven we u de nodige tools om met bezoekersgroepen om te gaan zoals: tips and tricks voor gidsen, methodiek, didactiek, omgaan met onze audiovisuele apparatuur, EHBO, brandbestrijding, deontologie van de gids … Na de opleiding zal u starten als begeleider van een oudere binnenvaart-gids. Uiteindelijk zal u zelfstandig gidsen. Er is geen echte eindproef of examen voorzien.

Onze MPM-gidsen ontvangen geen bezoldiging.

Evenementenkalender

Er staan al diverse evenementen op de kalender van 2023.