Watererfgoed Vlaanderen

Goed nieuws voor de gebroeders Wittevrongel en de vrijwilligers van Save Askoy II. Op 17 november 2021 kreeg het zeiljacht Askoy II de voorlopige bescherming als varend erfgoed. Nog niet zo lang geleden, juli 2021, maakte Watererfgoed Vlaanderen een bezoek aan Askoy II. Het filmpje dat we toen maakten over het schip heb je vast al gezien en ook het artikel dat in het tijdschrift Ruimschoots verscheen (nr 2021/2) heb je misschien wel gelezen. Tijdens ons bezoek in Zeebrugge, vernamen wij welke grootse plannen er zijn met het legendarische schip. De gedreven ploeg werkt al jaren aan het schip en de gebroeders Wittevrongel kunnen er boeiend en gedreven vertellen over het verleden en over de toekomst van Askoy II. Wij wensen schip en bemanning dan ook goede vaart op alle zeeën… Het zeiljacht Askoy II is beschermd omwille van het algemeen belang gevormd door: historische waardeOmwille van de bijzondere positie die het schip inneemt in de…

Verder lezen

Vlotkraan 9 op de Droogdokkensite Antwerpen Woensdag 8 december 2021 keerde Vlotkraan 9 terug na restauratie van het ponton. Daarmee is een eerste restauratiefase voltooid, nl. herstel van het ponton en opfrissen van de kraan. In een volgende fase wordt de kraangiek hersteld en geschilderd. Een sleep- en een duwboot pikte de drijvende stoomkraan aan bij werf Engine Deck Repair (EDR, Mercantile) om het kraanponton te verhalen naar de Stadsdroogdokkensite. Daar ligt de kraan nu in het natte droogdok 1, nabij de West-Hinder, zichtbaar vanaf de Kattendijkbrug. De drijvende kraan wordt zo een van de uithangborden van de Droogdokkensite en van de maritieme buitencollectie van het MAS. De kraan, gebouwd op de Boelwerf in 1951, is beschermd als varend erfgoed. Daardoor kon bij de restauratie gerekend worden op een premie van het Vlaams agentschap voor Onroerend Erfgoed. Daar staat tegenover dat bij de werken zoveel als mogelijk wordt vastgehouden aan…

Verder lezen

MPM wint Erfgoedprijs 2021 van Provincie Antwerpen De provincie Antwerpen lanceerde in 2021 een oproep voor de jaarlijkse erfgoedprijs, met focus op Onroerend Erfgoed.  De Private Stichting Nationaal & Gewestelijk Maritiem Patrimonium (MPM) wint de Erfgoedprijs 2021 voor hun project rond de mijnenveger “M477  Oudenaarde” en het lichtschip “West-Hinder III”. Gedeputeerde Luk Lemmens (uiterst links), voorzitter MPM Luc Hofkens (midden met bruine vest), samen met een deel van de ploeg vrijwilligers van MPM. © Nattida-Jayne Kanyachalao  Het onroerend erfgoed in de provincie Antwerpen kan duidelijk rekenen op geëngageerde liefhebbers. Hoewel de publiekswerking het voorbije anderhalf jaar op een laag pitje stond, hielden vele vrijwilligers en actoren de aandacht voor ons erfgoed levendig. Vijf genomineerden dongen mee voor het erepodium van drie projecten. De dienst Archeologie van de stad Antwerpen presenteerde het boek ‘Antwerpen, een archeologische kijk op het ontstaan van de stad’. De gemeente Berlaar restaureerde het Berlaarhof en gaf herbestemming aan…

Verder lezen

Expositie van Eugeen Van Mieghem bij CEPA, Antwerpen. Op vrijdagavond 19 november opende de tentoonstelling Eugeen Van Mieghem (1875-1930) – Antwerpen rond 1899 in aanwezigheid van Vlaams minister-president Jan Jambon . Op de vernissage wordt het gelijknamige nieuwe kunstboek (272 blz. met 546 afbeeldingen) aan het publiek voorgesteld. Expositie Antwerpen rond 1899 Eugeen Van Mieghem (1875-1930) Daarnaast werd door de Stichting Eugeen Van Mieghem de museale pastel Havenarbeid bij avond uit 1904 aan CEPA overhandigd uit dank voor de steun die de havenorganisatie gaf. De pastel krijgt na de tentoonstelling een ereplaats in het CEPA-gebouw.Deze retrospectieve vindt plaats in zaal Anker van CEPA (Brouwersvliet 33, Antwerpen). Aan de hand van 40 topwerken uit privéverzamelingen wordt een uitstekend overzicht gegeven uit het jeugdwerk van deze Antwerpse sociale kunstenaar. Deze expositie is vrij toegankelijk elke werkdag van maandag 22 november tot en met vrijdag 17 december.Elke werkdag zijn er om 12 en…

Verder lezen

Watererfgoed Vlaanderen, en talloze andere verenigingen, zijn een charmante, begeesterende bezieler verloren. We gaan onze voorzitter, Jean-Jacques, nog erg missen met zijn talloze ideeën en zijn ongebreideld optimisme. Maar de lopende projecten, geplande initiatieven en mettertijd ook nieuwe vragen de nodige aandacht. En we gaan verder waar JJ ons verliet. Bij de volgende algemene vergadering bekijken we hoe we de structuur van bestuursorgaan/intendanten aanpassen en zullen we daar dan ook een voorstel over doen. Tot zo lang zal Patrick Blondé, intendant voor Antwerpen, het dagelijks bestuur vervoegen en de functie van voorzitter ad-interim op zich nemen. Ludo De Nijs – ondervoorzitterPhilip Streitz – secretaris Patrick en het bestuur in oktober 2020 op de Droogdokkensite. Vlnr. Jean-Jacques Westerlund, Patrick Blondé, Philip Streitz, Ludo De Nijs MPM wint Erfgoedprijs 2021 van Provincie Antwerpen • 30 november 2021 MPM wint Erfgoedprijs 2021 van Provincie Antwerpen De provincie Antwerpen lanceerde in 2021 een oproep…

Verder lezen

Oudenaarde M477 overgedragen aan MPM / Woensdag 13 oktober werd de mijnenveger Oudenaarde M477 overgedragen aan MPM door Divisie Admiraal-Commandant van de Marine Jan De Beurme. Opvallend was dat in de masten van de Oudenaarde de vlaggen halfstok hingen wegens het overlijden van Jean-Jacques Westerlund, stichter van MPM. Seinvlaggen gaven de initialen van zijn naam, JJW, weer. Zijn dochter, Stefanie Westerlund, is meter van de Oudenaarde. Vrijwilligers van MPM gaan gestaag verder met de restauratie. Eenmaal afgewerkt, zal de Oudenaarde, net als West-Hinder III, worden opengesteld voor bezoekers om op die manier het leven aan boord ook voor het geïnteresseerde publiek te doen herleven. Een nieuwe attractieve historische troef op de Droogdokkensite. mijnenveger Oudenaarde M477 Luc Hofkens, voorzitter van MPM aan het woord naast Ludo De Nijs, ondervoorzitter Watererfgoed Vlaanderen. Danny Deckers, communicatie Watererfgoed Vlaanderen Mr. Hosdin, voormalig Commandant van diverse mijnenvegers en de Marinebasis van Zeebrugge en huidig Voorzitter van Oud-Officieren…

Verder lezen

Aan de Buskruitstraat in Oostende zie je twee “slipways” uit 1931. Deze zijn van Amerikaanse oorsprong: “Crandall Dry Dock Engineers Inc., Cambridge Massachusetts, U.S.A.”. Op bezoek bij Willy Versluys en de slipway in Oostende Slipways werden gebruikt voor het droogzetten van vaartuigen. Het systeem werd voor het eerst gerealiseerd in 1854 en later steeds verbeterd, maar de idee bleef ongewijzigd.Na schade in de Tweede Wereldoorlog werden er grondige herstellingswerken uitgevoerd. De sleden van de slipway bleven in dienst tot begin jaren 1970.In 1971-1972 was er nog een grondige renovatie. De installatie werd voortaan vooral door vissersvaartuigen gebruikt.Tot in 1997 gebeurden er jaarlijks nog een 180-tal droogzettingen. Door de verkleining van de vissersvloot verminderde ook het aantal droogzettingen op de slipways. De grote slipway heeft een draagvermogen van 1000 T en de kleine een draagvermogen van 500 T. Er zijn twee machinegebouwtjes ontworpen in interbellumstijl. De slipways worden nu al een aantal jaren niet…

Verder lezen

Watererfgoed Vlaanderen VZW en de Directie van CEPA CV heeft het genoegen u uit te nodigen voor een bezoek aan de zeer interessante  tentoonstelling Veerpont en scheepswerf Cyriel De Smet We verplaatsen ons naar de LEIE streek waar de laatste veerman tussen GOTTEM EN MACHELEN ook scheepsbouwer was en bijvoorbeeld het prachtige zeiljacht ANEMONE bouwde.  Aan de hand van verklarende borden met mooie foto’s en een permanent getoonde video zal u een schitterend idee krijgen van wat deze werf voor de LEIESTREEK betekende. GRATIS BEZOEKvan 31 augustus tot en met 7 oktober 2021 LOCATIECEPA zaal Anker Brouwersvliet 332000 Antwerpen TIJDENS DE KANTOORUREN VAN CEPAdinsdag, woensdag en donderdag,van 9 tot 12 uur envan 13 tot 16 uur BOEKTE KOOP Het mooie boek Veerpont en Scheepswerf Cyriel De Smet, bouw van de gaffelsloep ANEMONE is te koop aan €35. Met alle nooit eerder gepubliceerde foto’s uit het fotoalbum van Cyriel De Smet. Meer info via medeauteurFrits De Waelefrits.dewaele@watererfgoed.be  STEUN DIT PROJECT Een fiscaal aftrekbare bijdrage leveren kan via de…

Verder lezen

Een heuglijke dag voor MPM Stichting lichtship West-Hinder III wordt beschermd varend erfgoed Donderdag 20 mei 2021 was een mijlpaal voor het Vlaams maritiem patrimonium.  Onder het toeziend oog van Minister-president Jan Jambon en Burgemeester Bart De Wever heeft Minister Matthias Diependaele het certificaat beschermd varend erfgoed toegekend aan West-Hinder III. Minister Diependaele noemde de restauratie een voorbeeld, des te meer omdat alvast met de restauratie werd begonnen voor er één euro aan subsidie werd gevraagd. Het enthousiasme van een team vrijwilligers en de privé-sponsoring volstond om de enorme werken aan te vatten. Het schip wordt nu verder afgewerkt, vaart binnenkort naar dok 1 van het droogdokkeneiland en zal daar te bezichtigen zijn vanaf het voorjaar 2022. Een baken bij het binnenrijden van de stad langs de nieuwe attractieve kadeboulevard in Antwerpen.  Proficiat aan MPM en al haar medewerkers. In het nummer 2022/1 van het tijdschrift Ruimschoots zal je meer kunnen lezen over de West-Hinder III en MPM Stichting.…

Verder lezen

Beschermd monument / De Hensen kraan in Temse, beschermd monument sinds 2004 nadat ze door de curatoren van de Boelwerf geschonken werd aan de gemeente Temse en ook het enige tastbare restant van de voormalige Boelwerf site dat nog overblijft, dreigt te verdwijnen. De kraan werd beschermd omwille van de sociaal-culturele en de industrieel-archeologische waarde.Ons lid Op Stoapel VZW doet al sinds 2008 inspanningen om een restauratie te bepleiten, maar het dossier werd door de gemeente telkens voor zich uitgeschoven, daardoor lopen de kosten voor instandhouding nu ook enorm op. Oplopende kosten Recent werd aan minister Matthias Diependaele, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, gevraagd de opheffingsprocedure van de bescherming van de kraan te starten.De minister besliste om een openbaar onderzoek te organiseren want de meningen over de toekomst van de Boelwerfkraan zijn verdeeld. Daarom wordt met een openbaar onderzoek gepolst of er voldoende elementen zijn om al dan niet over te gaan…

Verder lezen

10/11