Wie het verleden verwaarloost, hypothekeert onze toekomst

Willy Versluys en de slipway in Oostende

Aan de Buskruitstraat in Oostende zie je twee “slipways” uit 1931. Deze zijn van Amerikaanse oorsprong: “Crandall Dry Dock Engineers Inc., Cambridge Massachusetts, U.S.A.”. Op bezoek bij Willy Versluys en de slipway in Oostende Slipways werden gebruikt voor het droogzetten van vaartuigen. Het systeem werd voor het eerst gerealiseerd in 1854 en later steeds verbeterd, maar […]

tentoonstelling Veerpont en scheepswerf Cyriel De Smet

Watererfgoed Vlaanderen VZW en de Directie van CEPA CV heeft het genoegen u uit te nodigen voor een bezoek aan de zeer interessante  tentoonstelling Veerpont en scheepswerf Cyriel De Smet We verplaatsen ons naar de LEIE streek waar de laatste veerman tussen GOTTEM EN MACHELEN ook scheepsbouwer was en bijvoorbeeld het prachtige zeiljacht ANEMONE bouwde.  Aan de […]

lichtship West-Hinder III wordt beschermd varend erfgoed

Een heuglijke dag voor MPM Stichting lichtschip West-Hinder III wordt beschermd varend erfgoed Donderdag 20 mei 2021 was een mijlpaal voor het Vlaams maritiem patrimonium.  Onder het toeziend oog van Minister-president Jan Jambon en Burgemeester Bart De Wever heeft Minister Matthias Diependaele het certificaat beschermd varend erfgoed toegekend aan West-Hinder III. Minister Diependaele noemde de restauratie een voorbeeld, des […]

Hensenkraan Boelwerf – Temse

Beschermd monument / De Hensen kraan in Temse, beschermd monument sinds 2004 nadat ze door de curatoren van de Boelwerf geschonken werd aan de gemeente Temse en ook het enige tastbare restant van de voormalige Boelwerf site dat nog overblijft, dreigt te verdwijnen. De kraan werd beschermd omwille van de sociaal-culturele en de industrieel-archeologische waarde.Ons […]

De Lierse kruisnetvisser

Als secretaris van het Felix Timmermans – Genootschap kwam Koen De Vriese regelmatig in Lier voor de bestuursvergaderingen. Al vlug was zijn aandacht gewekt voor de replica van de Lierse kruisnetvisser, die verankerd ligt op de Binnennete aan de Werf ter hoogte van het Buildragershuisje. Luc Coene voormalig medebestuurslid en hoofdbibliothecaris van de bibliotheek en […]

School voor Scheepsmodelbouw

De School voor Scheepsmodelbouw VZW op de Provinciale Erfgoedsite Scheepswerven Baasrode legt zich enerzijds toe op de geschiedenis van historische schepen en scheepsmodelbouw, anderzijds op restauratie. De School focust op de houten scheepsbouw van de 18de en 19de eeuw tot het begin van de 20ste eeuw met als hoofdtaken een doorgedreven research rond historische scheepsbouw […]

Bantry Bay sloep naar Antwerpen

In het kader van de samenwerking met de SRNA VZW, Watererfgoed Vlaanderen VZW en Maritiem Atelier, werd de bantry bay sloep Uilenspiegel van Maritiem Atelier VZW uit Anderlecht, naar Antwerpen gebracht.  Het is de bedoeling om de opleiding van de Antwerpse bemanning van de bantry bay sloep Val Maubuée te starten met de Uilenspiegel. Met deze opleiding krijgt het project ook een […]