Wie het verleden verwaarloost, hypothekeert onze toekomst

Vlotkraan 9 op de Droogdokkensite Antwerpen

vlotkraan 9

Woensdag 8 december 2021 keerde Vlotkraan 9 terug na restauratie van het ponton. Daarmee is een eerste restauratiefase voltooid, nl. herstel van het ponton en opfrissen van de kraan. In een volgende fase wordt de kraangiek hersteld en geschilderd.

Een sleep- en een duwboot pikte de drijvende stoomkraan aan bij werf Engine Deck Repair (EDR, Mercantile) om het kraanponton te verhalen naar de Stadsdroogdokkensite. Daar ligt de kraan nu in het natte droogdok 1, nabij de West-Hinder, zichtbaar vanaf de Kattendijkbrug. De drijvende kraan wordt zo een van de uithangborden van de Droogdokkensite en van de maritieme buitencollectie van het MAS.

De kraan, gebouwd op de Boelwerf in 1951, is beschermd als varend erfgoed. Daardoor kon bij de restauratie gerekend worden op een premie van het Vlaams agentschap voor Onroerend Erfgoed. Daar staat tegenover dat bij de werken zoveel als mogelijk wordt vastgehouden aan het authentieke karakter. Herstel en keuring van een historisch vaartuig zijn niet evident, bleek eens te meer. Ook de uitbraak van de coronacrisis vertraagde het project.

De bevindingen uit de restauratie van het kraanponton bleken ook nuttig voor de restauratie van de stadsgraanzuiger, die thans in Nederland in restauratie is. Die Antwerpse graanzuiger kwam in jaren 1980 in collectie van het Rotterdamse scheepvaartmuseum, maar is nu dankzij een samenwerking met het MAS opnieuw deeltijds in Antwerpen te zien. Volgende bezoek naar waarschijnlijkheid in de zomer van 2022.

Het MAS heeft een uitgebreide buitencollectie, die voornamelijk bestaat uit een reeks historische vaartuigen (vroeger Maritiem Park) gestationeerd op de stadsdroogdokkensite, en een serie historische havenkranen op de Rijnkaai. Met de terugkeer van de Vlotkraan is de kranencollectie van het MAS weer compleet.

De kranenwandelingen van het MAS lopen van de Hanzestedenplaats langs de Rijnkaai naar de Droogdokkensite. Wie een kranenwandeling boekt krijgt een gegidste wandeling langs kranen uit de Antwerpse haven van 1895 tot  de jaren 1960, en krijgt de kans de havenkranen te beklimmen.

https://mas.be/nl/content/havenkranen

info@havenkranen.be

vlotkraan 9

Tekst en foto’s © Waander Devillé, conservator maritieme collectie MAS

Jean-Jacques Westerlund

Niet alleen Watererfgoed Vlaanderen, maar talloze verenigingen verliezen een charmante, begeesterende bezieler. We gaan onze voorzitter, Jean-Jacques Westerlund, nog erg missen met …

Goed nieuws voor de gebroeders Wittevrongel en de vrijwilligers van Save Askoy II. Op 17 november 2021 kreeg het zeiljacht Askoy II de voorlopige bescherming als varend erfgoed.

VZW Save Askoy II / 15 jaar Op Stoapel vzw / Watson 2 - Nieuwpoort / Voorbije evenementen

Maritiem Erfgoed aan de kust