Wie het verleden verwaarloost, hypothekeert onze toekomst

Niet alleen Watererfgoed Vlaanderen, maar talloze verenigingen verliezen een charmante, begeesterende bezieler. We gaan onze voorzitter, Jean-Jacques Westerlund, nog erg missen met zijn talloze ideeën en zijn ongebreideld optimisme.

 

Ludo De Nijs – ondervoorzitter

Philip Streitz – secretaris

Danny Deckers –  communicatie@watererfgoed.be