Wie het verleden verwaarloost, hypothekeert onze toekomst

Belgisch Maritieme Liga

huldiging van Willy Versluys

Op vrijdag 13 mei 2022 werd Willy Versluys door de Belgisch Maritieme Liga (BML-LMB vzw) gehuldigd voor zijn inzet voor de visserij in Vlaanderen en voor het maritieme erfgoed. Met deze prijs wil de Liga mensen uit de maritieme wereld naar voor schuiven als voorbeeld van de Belgische maritieme spirit.
 
Plaats van het gebeuren was de aula in de Antwerp Maritime Academy.

De Belgisch Maritieme Liga (BML-LMB vzw) werd in juni 1899 opgericht door vooraanstaande personen uit de verschillende sectoren van de industrie, de handel en de administratie. De vereniging heeft tot  doel de initiatieven, de actie en de invloed van haar leden te bundelen teneinde de scheepvaart, het Belgische maritieme potentieel alsook het maritieme gedachtegoed te bevorderen en kenbaar te maken bij een zo ruim mogelijk publiek.

Wie is Willy Versluys?
We interviewden Willy vorig jaar in juli. Bekijk de video hier.

van 19 tot en met 22 mei

Oostendse voor Anker

Tijdens Oostende voor Anker kan je een unieke collectie zee- en wereldkaarten en artefacten ontdekken, uitgeleend door het Spaanse Geografisch Instituut. Dankzij die tentoonstelling zetten wij ook Vlamingen in de schijnwerpers, die een belangrijke rol speelden tijdens die uitzonderlijke ontdekkingstocht.

Lees meer op
Oostende voor Anker – Maritiem Evenement van de Noodzee

Archeologiedagen

Scheepswerven Baasrode

Op 20-21-22 mei vinden de jaarlijkse Archeologiedagen plaats, een initiatief van de Vlaamse provincies.
 
Voor het eerst doet ook Baasrode mee, met als thema IJzertijd. En dan bedoelen we niet de (pre-)historische periode maar wel het belang van ijzer in de scheepsbouw. Klassiek denkt men dan aan de periode vanaf 1900, toen bouwen in ijzer en staal algemeen werd.
 
Maar is dat wel zo?
 
Tijdens de Archeologiedagen verkennen we het belang van ijzer in de eeuwen daarvoor, in lezingen en in een minitentoonstelling.
Provinciale Erfgoedsite Scheepswerven Baasrode
Sint-Ursmarusstraat 137, 9200 Baasrode
 
Toegang langs de parking of
via Sint-Ursmarusstraat 141
 
21-22 mei 2022
10-18 uur
 
Het hele aanbod is gratis.
Doorlopend 
 
 • Tentoonstelling van baggervondsten uit de Schelde (i.s.m. de Stedelijke Musea van Dendermonde en de ioed Schelde-Durme). Tentoonstelling van uit de Schelde opgeviste of gebaggerde ijzeren objecten met link naar de scheepvaart en scheepsbouw
 • Gegidste fietstocht in de streek rond het thema Baggervondsten (via de Erfgoedapp, i.s.m. de Stedelijke Musea van Dendermonde en de ioed Schelde-Durme)
 
Ook nog:
de nieuwe vaste opstelling van de Scheepswerven Baasrode in de houten loods
Enkel op zondag
 
Drie lezingen rond archeologie en scheepsbouw  
(14 – 15 – 16 uur):
 • Jeroen Vermeersch
  (UGent, vakgroep Archeologie),
  de Doelse koggen en de materiële cultuur van de laat-middeleeuwse scheepsbouw
 • Stefaan Raats (vzw Tolerant),
  De Ieperleet, een drukke middeleeuwse binnenduinse vaarweg
 • Peter Van Wichelen
  (Scheepswerven Baasrode),
  Metaal in de pre-industriële scheepsbouw. Een gids voor opgravingen

Agenda

Havenfeesten Blankenberge

Donderdag 26 mei tot zondag 29 mei
 
Op Hemelvaartweekend kan men zich onderdompelen in de fascinerende wereld van vissers en visserij. Er is de havenkermis, antiek- en brocantemarkt, Scutefeest, roeiwedstrijd met oude reddingssloepen in de havengeul, volksdansfestival, reddingsdemonstraties, reuzenrondgang, grote vissersstoet en “North Sea Folk & Shanty Festival”. En de jaarlijkse bloemenhulde aan het monument van de overleden zeelieden en de vissersbedevaart.
 

Tentoonstelling Leon Ost en Dirk Boumans

nog tot 10 juni 2022
zaal Anker van CEPA, Brouwersvliet 33, 2000 Antwerpen
vrije toegang op werkdagen van 10 tot 17 uur
 
De Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum vzw organiseren de tentoonstelling DIRK&LEON, een hommage aan de marineschilders en vrienden Dirk Boumans (†2021) en Leon Ost.

Nieuwsbrief mei 2024

T/S Rupel / Provinciale Site Scheepswerven Baasrode / Askoy II gedoopt / Tomidi / Dok 9 op de Droogdokkensite

Nieuwsbrief maart 2024

VCVE - Vlaamse Commissie Varend Erfgoed/ Kompas gevonden/ Seizoenstart op Scheepswerven Baasrode/ Algemene Vergadering 2024 van Watererfgoed Vlaanderen/ De Scute/ Tolerant/ Legendarisch zeilschip van Staf Versluys/ Vilvoorde - Waterfeest

Nieuwsbrief november 2023

Zoek de graanzuiger 19 / Wegwijs in Sail Training en Tall Ships Races 2024 / Driehonderd jaar Oostendse Compagnie (VLIZ) / Belgische Binnenvaartschepen Database / Zeilvaart Lexicon van J. Van Beylen

Nieuwsbrief oktober 2023 #2

HERITA erfgoedrekeningen van onze leden