Wie het verleden verwaarloost, hypothekeert onze toekomst

Jaarverslagen

In 2019 maakten we o.l.v. voorzitter JJ Westerlund de doorstart na enkele jaren inactiviteit. We stelden een een bestuur voor, maakten planning en stelden doelstellingen op. We waren er helemaal klaar voor… en toen overviel Corona de wereld.

april 2021

22 maanden geleden maakten we de doorstart met onze huidige ploeg. We hadden een visie en plannen en toen donderde Corona over de wereld… Dit is een brief aan onze leden.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

15 oktober 2020

Vlaams minister Diependaele bezocht Watererfgoed Vlaanderen en West-Hinder III

Watererfgoed Vlaanderen had minister Matthias Diependaele, Vlaams Minister, bevoegd voor onder andere Onroerend Erfgoed, uitgenodigd om kennis te maken. Varend Erfgoed maakt deel uit van Onroerend Erfgoed.

Het werkbezoek vond plaats op donderdag 15 oktober 2020 op de Droogdokkensite te Antwerpen.

Het dossier “Toekomstvisie voor de Droogdokkensite” werd toegelicht door Jean-Jacques Westerlund, voorzitter van Watererfgoed Vlaanderen en Patrick Blondé, intendant Watererfgoed Vlaanderen Antwerpen. Vertegenwoordigers van de verenigingen die nu al activiteit ontwikkelen op de Droogdokkensite lichtten hun werking toe: MPM (Maritiem Patrimonium) voorzitter Luc Hofkens, STAB (Sail Training Association Belgium) Paul Van den Heuvel en Jan Vandenborne, schipper van TS Rupel, VNSM (Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum) voorzitter Guy Huyghe en Michel Janssens, Water-rAnt – Pit De Jonge, Hogere Zeevaartschool – directeur Rowan Van Schaeren en Stormkop, Piazza del Arte en Gatam (Grote Afstand Tot de ArbeidsMarkt)/Werkvormm. Havenschepen Annick De Ridder was verontschuldigd en had een kabinetsmedewerker gestuurd.

Dirk Meulemeester en Patrick Van den Bulck, projectleiding van de restauratie lichtschip West-Hinder III voor MPM, gaven de minister en zijn medewerkers een korte rondleiding op en in het lichtschip. Voor alle anderen is het nog wachten tot na corona voor een bezoek op het schip. De smalle gangen en nauwe ruimtes laten het niet toe om de nodige afstand te bewaren.

Ook was er tijd voor een gesprek met voormalig havenschepen Marc Van Peel en Marieke van Bommel, directeur van het MAS.

Dit bezoek onderstreept dat Watererfgoed Vlaanderen een neutrale vertegenwoordiger is van zijn leden naar de overheid toe. 

Vandaag stond de “Toekomstvisie voor de Droogdokkensite” in de kijker met het restauratieproject West-Hinder III. Andere projecten zullen zeker volgen.

10 september 2020

Het dossier ‘Toekomstvisie voor de droogdokkensite’ 

werd in Antwerpen voorgesteld aan de pers.

2008 – 2019

Watererfgoed Vlaanderen, opgericht in 2008, heeft al een heel parcours doorlopen. In 2019 besliste het huidige bestuur om, met een nieuw elan, een doorstart te maken.