Wie het verleden verwaarloost, hypothekeert onze toekomst

Wegwijs in Sail Training en Tall Ships Races 2024

Sail Training Association Belgium - STAB

AGENDA

9 DECEMBER
RYCB
THONETLAAN 133
2050 ANTWERPEN L.O.

Na een geslaagd vaarseizoen 2023 gaat de Belgische vloot Sail Training Association Belgium (STAB) met zijn zeilschepen deelnemen aan de Tall Ships Races 2024 .

Ben je nieuwsgierig wat het betekent trainee te zijn tijdens de races op één van de boten, kom dan luisteren op 9 december naar onze jonge deelnemers van de laatste Tall Ships Races. Zij vertellen wat de zee als avontuur kan brengen, hoe boten worden gevaren, hoe de stemming is aan boord, wat je te eten krijgt en wat je aan de wal van feesten mag verwachten. Per gevaren traject van 2023 zullen onze trainees hun ervaringen met het publiek delen. Ontdek wat je te wachten staat.

9u30: Ontvangst

10u: Start van de meeting

 • Onthaal:
  Paul Van den Heuvel, Sail Training Association Belgium (STAB)
  Organisatie Sail Training International (STI) en Tall Ships Races.(TSR)
 • T/S Saeftinghe
  2023 – Traject Den Helder (NL)- Hartepool (UK), hevige start, vele opzeggingen.
 • T/S Rupel
  2023 – Traject Hartepool (UK) – Fredrikstad (N), eindelijk een echte race.
 • S/Y Op Stok 3
  2023 – Traject Fredrikstad (N)- Lerwick (UK)- Arendal (N) .
 • T/S Baltic Beauty
  2023 – STI Youth council traject in de Oostzee. (D/PL)
 • Traject TSR 2024: een nieuw leven voor WILLIWAW

12.30: einde

Denk je eraan om ook zelf met je jacht deel te nemen in, Sail Training programma’s aan te bieden of op de ene of de andere manier mee te werken? Kom dan naar onze infomeeting en praat met onze schippers of het bestuur van Sail Training Association Belgium.

Driehonderd jaar Oostendse Compagnie in de kijker

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

ONLINE

Driehonderd jaar geleden zag de Oostendse Compagnie het levenslicht. Deze gedurfde handelsonderneming transformeerde Oostende tot een belangrijk knooppunt in de overzeese wereldhandel. Ondanks haar kortstondig bestaan had de Oostendse Compagnie een langdurige en bepalende impact.

Dat die invloed tot op vandaag blijft doorleven blijkt niet alleen uit hedendaagse fictie, een expo en wandelingen door Oostende.

Oostende als 18de-eeuws centrum overzeese handelsexpansie

Dit jaar is het 300 jaar geleden dat de ‘Generale Indische Compagnie’, beter bekend als de Oostendse Compagnie, het daglicht zag. Het waren de toenmalige Antwerpse, Brusselse en Gentse handelselite die het aanzienlijke kapitaal ophaalden, nodig voor de aankoop van schepen. Vanuit Oostende voeren die naar India en China. Het maakte van de Oostendse haven in de 18de eeuw zowaar het centrum van de overzeese handelsexpansie van onze gewesten. Ondanks het grote succes moest de Oostendse Compagnie onder Britse, Nederlandse en Franse druk haar handelsactiviteiten staken in 1731, na nauwelijks acht jaar.

Op initiatief van historicus Michael Serruys (VUB), met ondersteunding van het VLIZ, lopen in Oostende verschillende activiteiten georganiseerd in het kader van het jubileumjaar. Deze zijn terug te vinden op de aparte website ‘300 jaar Oostende Compagnie – Hoe Oostende een wereldhaven werd’. https://oostendsecompagnie.wordpress.com/

Zo zijn er ook een:

 • expo in het Stadsmuseum (1 november 2023 – 15 mei 2024)
 • rondleidingen,
 • activiteiten voor scholen,
 • meerdere publicaties over de Oostendse Compagnie.

Oude nummers zijn te (her)lezen

Tijdschrift Ruimschoots

ONLINE

Nautisch erfgoed tijdschrift Ruimschoots zet oude nummers vrij om te lezen op de website. In 2000 groeide Ruimschoots uit het ledenblad van de Steenschuit. Lezers en medewerkers van het eerste uur zijn nog steeds aan boord ook al is er ondertussen een hele weg afgelegd. Over nautisch erfgoed zijn we nog lang niet uitgepraat. Het blad is nu volledig in kleur en vaak meer dan 40 blz. 

Ontdek of her-ontdek de nummers tot 2010 op 

Reeds verschenen – RUIMSCHOOTS vzw

Hebt u een mooi nautisch erfgoed verhaal? We maken er graag wat plaats voor vrij!

Neem contact op met  redactie@ruimschoots.org

Neem een abonnement,
of geef er een cadeau

Een jaarabonnement (4 x 40 blz)
kost € 20,- (adres in België)/
of € 27,- (adres in een ander Europese land)
KBC BE36 7310 2943 0781 • BIC KREDBEBB

Bij betaling uit het buitenland graag ook uw naam en adres vermelden.

Prijs per los nummer is € 6,- (excl. verzending).

Zeilvaart Lexicon van J. Van Beylen

ONLINE

In 1985 verscheen het Zeilvaart Lexicon van J. Van Beylen. Dit uitgebreide werk bevat ongeveer 7.000 nautische termen met uitleg en een vertaling in het Engels, Frans en Duits. Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Nederland) is een project opgestart met als doel de informatie uit het Lexicon vrij beschikbaar te stellen voor zowel de vrijwilligers als professionele onderzoekers die geïnteresseerd zijn in maritieme geschiedenis. Het boek is nu te downloaden.

De onderzoeker in museum of wetenschappelijk instituut, de student geschiedenis, kunstgeschiedenis of volkskunde, de lezer van maritiem-historische publikaties en de beschouwer van afbeeldingen van voorstellingen van de zeilvaart, zij allen zijn ten zeerste gediend met een naslagwerk van terminologie in de zeilvaart gebruikt, voorzien van een diepgaande uitleg en waar nodig geïllustreerd.

Jules van Beylen (1918-2000) was conservator van het Nationaal Scheepvaart Museum Antwerpen.

Benieuwd?
Neem alvast een kijkje: 

Zeilvaart Lexicon | Publicatie | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

pdf van 468 pagina’s

Belgische Binnenvaartschepen Database

Museumschip Tordino

ONLINE

De rijke geschiedenis van de Belgische Binnenvaart:
Binnenvaartmuseum met Archief en Documentatiecentrum te Oudenburg!

De informatie over de Belgische Binnenvaartschepen is moeilijk te vinden en erg verspreid.
Via een nieuwe database trachten we als documentatiecentrum alle informatie te verzamelen en te bundelen. Dit is een ambitieus meerjarig project die als doelstelling heeft een overzicht te geven van de schepen die in België geregistreerd of gebouwd werden.
Aan de hand van de ingevoerde gegevens is het zowel de bedoeling om een beeld te hebben van de binnenvaart door de jaren heen, bouwlijsten van verschillende werven te kunnen aanbieden, te zoeken op schipper of eigenaar, etc….
De basis voor deze database is de lijst van Belgische Binnenvaartschepen uit 1959-1963. Helaas bevatte deze lijst nog geen ENI of BR-nummers. Die worden manueel toegevoegd. Ook scheepswerven worden niet vermeld, enkel de Gemeente of Stad waar het schip gebouwd werd. Die lijst wordt nu manueel overgetypt en aangevuld. Inmiddels zijn ruim 1000 schepen toegevoegd.

Benieuwd?
Neem alvast een kijkje: 

https://binnenvaarterfgoed.be/bbs1/index.php

Zoek de Graanzuiger 19

VERSLAG

Op 9 september 2023, een prachtige zaterdagmorgen, werd de graanzuiger 19 officieel ontvangen op de droogdokkensite te Antwerpen. Deze ceremonie kon bijgewoond worden op uitnodiging van het Museum aan de Stroom.

De genodigden konden aan de hand van de speeches van Minister Matthias Diependaele, Schepen Nabilla Ait Daoud, Directeur van het MAS Lien Buysse en de Nederlandse gasten, evenementencoördinator Maritiem Museum Rotterdam Karen Meirik en projectleider Gerben Nap, het verloop van het grote restauratieproject volgen. En zoals uit de speeches naar voren kwam, heeft Vlaanderen flink mee geïnvesteerd in deze restauratie, met een leeuwenaandeel, bij wijze van spreken.

De daaropvolgende maanden was de graanzuiger 19 te bezoeken, elke woensdag van 10 tot 14 uur en dat tot 1 november 2023. Dat kan je nog terug vinden op de website van het MAS. Maar dat is niet zo eenvoudig, via het zoekvak, de term “graanzuiger” ingeven en dan beland je bij twee artikels over de graanzuiger 19 waar onderaan de bezoekuren vermeld worden. Jammer dat zo’n topstuk, zo diep weg zit in de website. Watererfgoed Vlaanderen verhoopt dat wanneer in 2024 de graanzuiger terug naar Antwerpen komt, dit wat duidelijker op de homepagina zal staan met duidelijke vermelding van bezoektijden. Ook een pancarte of affiche aan de infobalie van het MAS zou deze bezoekgelegenheid in de aandacht moeten brengen. En waarom kunnen we niet hopen dat de graanzuiger terug aan het MAS kan liggen zoals een aantal jaar geleden. Dit kan alleen maar zorgen voor een grotere uitstraling van dit erfgoed en veel meer passage van toeristen.

De werkende graanzuiger 19 is prachtig gerestaureerd door de professionelen en vrijwilligers uit Friesland en Rotterdam. Onze Nederlandse vrienden nemen de taak op zich om de Vlaamse vrijwilligers op te leiden in het onderhoud en de bediening van deze, best complexe, machine.

Moge de graanzuiger 19 vanaf nu een lang erfgoedleven beschoren zijn en veel jonge mensen inspireren om vrijwilliger te worden aan boord. Het kan een start zijn om te kiezen voor de technische beroepen in de maritieme wereld en zo deel uit te maken van een belangrijke traditie.

Frits De Waele,
ondervoorzitter Watererfgoed Vlaanderen