Wie het verleden verwaarloost, hypothekeert onze toekomst

VZW Save Askoy II

6 juni, de Askoy II zal opnieuw het daglicht zien!

In april 2015 werd het yacht met een binnenschip van de Nieuwe Scheldewerven Rupelmonde naar Zeebrugge gebracht en in een loods geplaatst voor verdere afwerking.
Nu 8 jaar later zal de Askoy II naar buiten worden gebracht en geplaatst worden voor de loods. Daar worden de laatste werken uitgevoerd noodzakelijk voorafgaand aan de tewaterlating.

Het evenement heeft plaats op 6 juni om 11 u in Zeebrugge

6 juni is terzelfdertijd een symbolische datum. Het is de verjaardag van D-Day de landing van de geallieerde troepen in Normandië.
Immers de Askoy II was niet alleen het yacht van Jacques Brel, maar werd eerst en vooral gebouwd door Hugo Van Kuyck, die de geallieerden hielp met het ontwerpen van de kunstmatige haven in Normandië noodzakelijk landing van hun troepen.

VZW Op Stoapel

15 JAAR OP STOAPEL
Het verhaal van onze erfgoedvereniging

Ons verhaal begint bij het initiatief van één man: erevoorzitter en oprichter Lieven Muësen. Zoals zovelen heeft hij de ondergang van de eens zo roemrijke Boelwerf met lede ogen aanschouwd. Lieven zag het als een missie om dit rijke scheepsbouwverleden een plaats te geven in het collectief geheugen van Temse, maar ook van de maritieme industrie in België in de vorige eeuw.

Eerste mijlpaal
Op 31/5/2008 werd een vergadering georganiseerd in AC De Zaat om een werkroep op te richten met de naam ‘Op Stapel’ ter voorbereiding van een eerste project ‘Verankerd’ n.a.v. 15 jaar sluiting Boelwerf in 2009. Hoewel toen nog niet duidelijk was of deze werkgroep een permanent karakter zou krijgen is op deze vergadering, 15 jaar geleden, de basis gelegd voor de huidige vzw Op Stoapel. De werkgroep werd omgedoopt tot stuurgroep en het schip was vertrokken.

Tweede mijlpaal
Een tweede belangrijk ankerpunt in de geschiedenis van Op Stoapel is de oprichting van de vzw Op Stoapel op 1/01/2013, 10 jaar geleden. De vereniging verwierf snel naam en faam in het erfgoedwereldje en ook bij de lokale overheid. Het kraandossier is daar een goed voorbeeld van.

Derde mijlpaal
Op 15 januari 2023 werd in samenwerking met de Gemeente Temse en de Provincie Oost-Vlaanderen het langverwachte Boelwerfparcours ingehuldigd, een apotheose van jarenlange inspanningen om het Boelwerfverhaal permanent eerbetoon te verlenen op haar geboortegrond.

Vierde mijlpaal
Eén kraan, de laatste overgebleven Hensenkraan, is blijven staan als monument na de schenking van curator Jozef Dauwe aan de Gemeente Temse.

Reeds in 2011 werd actie gevoerd om werk te maken van het restauratiedossier tijdens de jaarlijkse picknick aan de kraan.In 2012 werd er een toekomstvisie voorgesteld die werd opgenomen in het ‘POSES’ plan. Dit mondde uit in een eerste rondetafelgesprek op 9 juni 2016.

Op initiatief van de huidige voorzitter Eddy Van Grevelingen werd een nieuwe rondetafelconferentie bijeengeroepen op 30 april 2022 met als doelstelling het behoud van de laatst overgebleven Hensenkraan in Temse. De lokale gemeenschap kwam massaal in beweging met meer dan duizend bezwaarschriften die mee vorm gaven aan het draagvlak voor de bescherming en klassering van de Hensenkraan door bevoegd minister Matthias Diependaele.

Toekomstvisie
De teloorgang van Boelwerf heeft diepe wonden geslagen: dat is de spreekwoordelijke scheefgeklopte nagel in het hart van elke Temsenaar. Woorden van ereburgemeester Luc de Ryck als pleitbezorger van erfgoed in Temse met een belangrijke bijdrage aan ons scheepserfgoed.

Op Stoapel heeft als missie het behoud, de verspreiding en de vereeuwiging van het maritiem erfgoed in Temse, meer bepaald de voormalige scheepswerf Boelwerf. Onze ultieme doelstelling is de oprichting van een Boelwerfmuseum voor de komende generaties als eerbetoon aan generaties van scheepsbouwers in Temse die het economisch en sociaal weefsel gelegd hebben in het Waasland en ooit aan de wereldtop stonden van de scheepsbouw met vele zeeschepen.

Het behoud van de kraan als laatste stille monumentale getuige en het Boelwerfparcours zijn belangrijke mijlpalen in het traject dat wij als erfgoedvereniging hebben afgelegd. Daarnaast mogen de vele initiatieven en projecten van Op Stoapel op grote bijstand rekenen van onze leden en de bezoekers en sympathisanten van deze evenementen. Niettemin zullen wij pas rusten als onze grootste missie is vervuld, en dat is het onderbrengen van dit waardevolle scheepserfgoed in een volwaardig museum voor het brede publiek van de volgende generaties.

Temse, 2 juni 2023 | Bestuur Op Stoapel vzw | PERSBERICHT

Watson 2 - Nieuwpoort

Nieuwpoortse Watson klaar voor de toekomst na indrukwekkend doopfeest

Op vrijdag 26 mei 2023 werd in Nieuwpoort de Reddingboot 2 plechtig gedoopt. Peter van het 75-jarig Watson-reddingsvaartuig is West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé. De doopceremonie is het sluitstuk van een intensief restauratieproces dat twee jaar heeft geduurd. Het geklasseerde schip wordt vanaf juni ingezet voor toeristische rondvaarten in Nieuwpoort.

Na twee jaar hard werken heeft het schip Reddingboot 2 zijn grandeur van weleer teruggekregen. Het schip werd na de Tweede Wereldoorlog gebouwd op het Britse eiland Wight. Tussen 1948 en 1987 deed het dienst in Nieuwpoort, bij het Loodswezen. Het startschot voor de restauratie van het schip kwam er in februari 2021

Nu de restauratie voorbij is, begint de Watson aan een tweede leven als maritiem ambassadeur van Nieuwpoort. De Stad heeft het peterschap aangeboden aan Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen.

De Reddingboot 2 is ook dé blikvanger tijdens de Nieuwpoortse Visserijfeesten. Op zaterdag 27 en zondag 28 mei 2023 kun je het aangemeerde Watson-vaartuig bezoeken aan het ponton bij de stedelijke Vismijn. In de Watson-loods loopt van 14 tot 17 u. een gratis expo over de geschiedenis van het schip en de restauratie.

De redding van de Reddingboot 2

De Reddingboot 2 fungeert als tastbare herinnering aan het Nieuwpoortse én nationale maritieme verleden. Omwille van dit historisch belang was het voor Stad Nieuwpoort duidelijk dat de Watson in zijn oude glorie moest hersteld worden. De Stad werkte hiervoor samen met een ploeg van enthousiaste vrijwilligers, aangestuurd door Gilbert Allewerelt.

Doel van de restauratie was om de meest oorspronkelijke versie van het schip te benaderen, verklaart burgemeester Geert Vanden Broucke:

“De Watson is sinds 2011 beschermd maritiem erfgoed. Er mocht niet geraakt worden aan de intrinsieke erfgoedwaarde van het schip. Ondoordacht zaken aanpassen of moderniseren was dus geen optie. De Stad en het kundige vrijwilligersteam hebben het schip structureel en esthetisch teruggebracht naar de staat waarin het verkeerde toen het in 1948 van de scheepswerf kwam. Elke ingreep werd zorgvuldig afgetoetst en vergeleken met de originele bouwplannen. Er werd met veel oog voor detail gewaakt over het respecteren van de historisch correcte kleurenschema’s, het gebruik van tijdscorrecte wisselstukken en het implementeren van ambachtelijke tradities”.

Maritiem uithangbord

Bij de restauratie van de Watson was het een duidelijke ambitie om het schip meer te laten zijn dan een statisch museumartefact en om het schip opnieuw vaarklaar te krijgen. In deze opzet is men ook geslaagd. Het grote publiek kan namelijk van juni tot en met oktober meevaren met de Reddingboot 2. Aan boord maak je deel uit van de bemanning en ervaar je hoe een Watson-reddingsboot functioneert.

Tickets kosten 18 euro per persoon, reserveren gebeurt via www.visit-nieuwpoort.be.

Gekoppeld aan de rondvaarten, pakt de Stad uit met een gloednieuwe erfgoedroute over de Reddingboot 2. Deze is gratis verkrijgbaar via de ErfgoedApp. Het parcours loopt langs de Havengeul en toont je een aantal prominente plekken in de carrière van het schip. Eindigen doe je bij de loods waar de restauratie plaatsvond.

Deze hangaar vormt ook het decor van een unieke expo over de Reddingboot 2. Aan de hand van infopanelen, videofragmenten en artefacten krijgen bezoekers de levensgeschiedenis van het schip te zien. Verder wordt het restauratieproces uitgebreid toegelicht. Opvallend zijn drie boeiende getuigenissen van mensen die de Nieuwpoortse Watson in zijn glorietijd hebben gekend.

De aandacht voor het levensverhaal van het schip is voor schepen Ann Gheeraert even belangrijk als de fysieke opknapbeurt:

“We voegen we met de knap gerestaureerde ‘Reddingboot 2’ een unieke maritieme parel toe aan ons stedelijk patrimonium. Het is belangrijk dat mensen weten waar dit schip vandaan komt, wat het voor de veiligheid op zee heeft betekend en welke prachtverhalen eraan vasthangen. Door de geschiedenis van de Watson als toonbeeld van technisch vernuft en maritieme klasse te reconstrueren, geven we het verhaal door aan nieuwe generaties. Via een boeiende expo, een interactieve erfgoedwandeling en leuke rondvaarten kun je gewoonweg niet naast het schip kijken.”

Meer info over de Nieuwpoortse Watson en de restauratie van dit beschermde schip lees je op www.nieuwpoort.be/watson.

Tijdens de doopplechtigheid kreeg gouverneur Carl Decaluwé een officiële oorkonde van het peterschap van de Reddingboot 2 overhandigd. Daarna vervulde hij het feitelijk doopritueel door een fles champagne stuk te slaan tegen de romp van het schip.
©Stad Nieuwpoort
Een succesvolle eerste officiële vaart.
©Stad Nieuwpoort
Na de doop en eerste officiële vaart kreeg peter Carl Decaluwé de eerste doopsuikers aangeboden.
©Stad Nieuwpoort

Was u er ook bij?

Havenfeesten Blankenberge

Op de Havenfeesten in Blankenberge (18-21 mei) kon de bezoeker zich helemaal onderdompelen in de fascinerende wereld van de vissers en visserij. Er was de havenkermis en een antiek- en brocantemarkt waar je tevens kon proeven van allerhande lekkers uit de zee. Men kon er kennis maken met de authentieke visserssfeer van weleer en meezingen met traditionele zeemansliederen. En dat allemaal in de mooie setting van de Blankenbergse jachthaven.

Zowel Blankenbergenaars, met of zonder roots in de visserij, als toeristen weten jaar na jaar dit unieke maritieme evenement te appreciëren. En vergeet zeker de visbak niet. Een heerlijk vers gebakken visje zo vanuit de zee in de pan lokt altijd een massa foodies naar de kade.

Publiekstrekker was Sail 2023 met een 30-tal vaartuigen. Een bonte verzameling klassieke schepen uit Frankrijk, Nederland en België kwam samen in de pittoreske haven. Twee daarvan zijn deelnemers aan de Tall Ships Races 2023: de gaffelschoener Rupel en het zeilschip Saeftinghe.

Was u er ook bij?

Oostende voor Anker

Oostende voor Anker sluit zijn 22e editie af met 200.000 bezoekers

In Oostende kon men van 1 tot 4 juni 2023 terecht voor het maritieme festival Oostende voor Anker. De mix van unieke schepen, muziekoptredens, animatie en alles wat de nautische wereld te bieden heeft, zorgde dit jaar voor een indrukwekkende 200.000 bezoekers. Naast de authentieke schepen en ambachten kon ook het Blauwe Innovatiedorp heel wat geïnteresseerden informeren over de innovaties op en rond de Noordzee.

Het evenement Oostende voor Anker is sinds 2000 een publiekstrekker in Oostende. Dit jaar was het thema Venetiaanse Scheepswerven met een uniek bezoek van typische gondels en ambachtslui die ze bouwen. Daarnaast had je de succesvolle ingrediënten waar duizenden bezoekers jaarlijks van smullen. Zo kan je terecht bij standen met typische producten van maritieme spullen, antiek, kleding en memorabilia tot kunstenaars die hun werken tentoonstellen.

Homepagina | Oostende voor Anker