Wie het verleden verwaarloost, hypothekeert onze toekomst

Bevraging

aan leden en sympathisanten van Watererfgoed Vlaanderen i.v.m. het opzetten van een Register van Varende Erfgoedwaardige Vaartuigen.

Korte historiek

Het Agentschap Onroerend Erfgoed beheert de Inventaris van het Varend Erfgoed met daarin zowel varende als museale vaartuigen. Met de gestelde criteria, komt een ruim aantal vaartuigen niet in aanmerking voor de inventaris, terwijl Watererfgoed Vlaanderen deze vaartuigen wel een platform wil bieden voor de beleving van het nautisch verleden tijdens nautische bijeenkomsten.
Wij zijn overtuigd dat het in de vaart houden van deze varende erfgoedwaardige vaartuigen, de beste garantie is, om het voortbestaan ervan te verzekeren. Deze oude vaartuigen of hun replica’s vergen veel zorg en een bijzonder gemotiveerde bemanning om ze vaarklaar te houden en dat wil Watererfgoed Vlaanderen moreel ondersteunen door ze op te nemen in een register dat het in de vaart houden ervan, wil stimuleren.
Een aanvraag hieromtrent, voor een projectsubsidie via het Vlaams gewest werd hélaas niet ontvankelijk verklaard.

Indien de leden en sympathisanten van Watererfgoed Vlaanderen het wenselijk vinden om een dergelijk register op te stellen, kan het bestuur beslissen door te gaan met het project Register Varende Erfgoedwaardige Vaartuigen zonder subsidie maar eventueel met sponsoring.
Daarom deze bevraging in afwachting van een verdere toelichting en debat op de Algemene Vergadering op 3 maart.

Bevraging aan leden en sympathisanten van Watererfgoed Vlaanderen

Alvast bedankt voor uw tijd en medewerking,

Frits Dewaele,
ondervoorzitter
frits.dewaele@watererfgoed.be

en het bestuur van Watererfgoed Vlaanderen