Zeescouts aan de Stroom

WAT ?

Op de prachtige zeescoutsbasis, met zicht op de Antwerpse rede, huizen er maar liefst 4 zeescoutsgroepen, aangesloten bij Scouts en Gidsen Vlaanderen VZW. Elke scoutsgroep heeft ondersteuning nodig. Zowel materieel als financieel. Daarom heeft elke groep een ondersteunende Vriendenkring. Zij helpen de groepen meestal met het materiaal, de boten en de inrichting van de lokalen.

Het terrein en de gebouwen echter, dienen ook onderhouden te worden, en ook dat kost een centje. Daarom is er de Koninklijke Vereniging der Baden-Powell Zeescouts van Antwerpen v.z.w.

WIE ?

Zoals bij elke vereniging draait het allemaal om vrijwilligers. Binnen de Vereniging de Koninklijke Baden-Powell Zeescouts van Antwerpen v.z.w. zijn dat stuk voor stuk mensen die zeescouting in hun hart dragen, meestal zelf oud-zeescout.

WAAROM ?

“Zet gijlie dat werk voort”

Dit waren de laatste woorden van onze stichter “Menheer Georges”, Georges De Hasque (° 2 december 1876 -† 13 maart 1933).

En dat is ook gedaan. Al beschikten de latere leiders niet over de financiële middelen waarover Menheer Georges kon beschikken, toch hadden ze de morele stuwkracht om het werk van hun stichter verder te zetten, te verstevigen en te laten groeien.

Dat is ook wat onze Vereniging, nu bijna 100 jaar doet, het werk verder zetten, verder bouwen aan de zeescoutsbasis, een vaste waarde op de Antwerpse Linkeroever.

Zoals Master Marcel Antheunis altijd zei: “ ’t is allemaal voor onze jongens”  en ondertussen ook voor onze meisjes, kortom voor onze Zeescouts.

Koninklijke Vereniging der Baden-Powell Zeescouts van Antwerpen VZW

Thonetlaan 165  –  2050 Antwerpen 

https://www.zasantwerpen.be/

info@zasantwerpen.be