Vrienden van de Vlaamse Veren

Vrienden van de Vlaamse Veren groepeert een aantal vrijwilligers
die als doelstelling hebben alle veerdiensten in België te documenteren,
deze info te verspreiden en de veerdiensten en waterbuslijnen te
promoten. Ze willen ook de spreekbuis van de veergebruikers zijn.

Contact:         Walter Resseler, coördinator

vvveren@kvns.be

http://www.vvveren.be/