Shielmartin cvba

Als dochter van Cocom-Group situeert Shielmartin CVBA SO zich in een sociaal-maatschappelijke context met als doelstelling mensen kansen te bieden en te waarderen. Meer nog, om hen op te waarderen zowel op het vlak van hun maatschappelijke status, als op het sociale en culturele vlak. Daarvoor wordt samengewerkt met meerdere bedrijven, organisaties en overheden.  Zij participeren enerzijds uit maatschappelijke overwegingen, anderzijds vanwege de innoverende meerwaarde. 

De restauratie en renovatie van de Shielmartin, op basis van de oorspronkelijke tekeningen en waarden maar aangevuld met hightech apparatuur, was een uiting van waardering voor het historisch onroerend erfgoed en futuristische technologieën, een combinatie van historisch onroerend erfgoed en futuristische technologieën.

Shielmartin cvba
Henri Farmantstraat 25 Haven 535 A
9000 Gent

info@shielmartin.be