Restart Ferries Oostende vzw

Vzw Restart is een heel actieve vereniging met ambitieuze doelstellingen. De vereniging probeert de belangen van de gebruikers van de Oostendse haven te behartigen. Oorspronkelijk en in de eerste plaats zijn dit de voet- en auto passagiers. Meer en meer krijgt de vzw ook vragen en contacten binnen de transportsector.

 

Naast het verlangen om opnieuw een ferrylijn vanuit Oostende te zien varen ijvert VZW Restart ook voor het onderhoud en behoud van ons maritiem erfgoed.

 

Nadat er alarmerende berichten over de mogelijke teloorgang van “Reddingboot 3” (ook gekend onder de benaming WATSON 3) in de pers verschenen besloten we om in te grijpen. Deze historische boot lag al jaren op restauratie te wachten op en komt nu dankzij VZW-Restart en de vlotte samenwerking met de haven van Oostende en in het bijzonder havenbaas Dirk Declerck en havenschepen Charlotte Verkeyn terug naar haar thuishaven, Oostende.

 

http://www.vzwrestart.com