MPM Private Stichting

MARITIEM PATRIMONIUM NATIONAAL & GEWESTELIJK

Deze vereniging heeft tot doel het verwerven, de restauratie, het onderhoud, de ondersteuning en de promotie van het nationaal en gewestelijk maritiem patrimonium.

Ze wil een bijdrage leveren voor het in de vaart houden van het maritieme patrimonium en de mogelijke herbestemming bevorderen in een culturele & sociale context.

Het Maritiem Erfgoed is een waardevol bezit en overstijgt in zijn uitstraling de nationale grenzen.

Vandaar het belang voor een duurzaam behoud.

MPM wil geen zoveelste vereniging of vzw zijn; ze wil ook geen afbreuk doen aan de reeds bestaande initiatieven; zoveel mogelijk samenwerken is de boodschap.

MPM wil de nodige fondsen verzamelen en ondersteunende diensten aanbieden om waardevolle projecten te realiseren binnen het maritiem erfgoed.

Het recent onderzoeksrapport van Waander Devillé en Jef Vrelust over de collectie vaartuigen is een belangrijke bijdrage en leidraad voor een professionele waarde stelling van dit cultureel historisch erfgoed.