Koninklijke Vereniging Oudgedienden Zeemacht Antwerpen

 

Gesticht in 1966 is de Vereniging Oudgedienden Zeemacht Antwerpen, afgekort V.O.Z.M.A. uitgegroeid tot een ware vriendenkring.

Het impuls kwam eigenlijk van de Zeemacht zelf met de vraag om verenigingen op te richten van oudgedienden, dus zij die bij de Zeemacht gediend hebben zonder onderscheid van graad of politieke opinie.

In 1973 is V.O.Z.M.A. een vzw geworden.

De vereniging heeft ook een drie maandelijks tijdschrift “VOZMA FLASH”.

Tot de activiteiten behoren:

  • Scheepsbezoeken, maritieme activiteiten en officiële plechtigheden met verenigingsvaandel.
  • Nieuwjaarsreceptie met worstenbrood.
  • Barbecue in de zomer en Mosselsouper in de herfst.

Op 8 oktober 2016 bestond VOZMA 50 jaar en kreeg de vereniging de toelating om de titel “Koninklijk” te voeren.

De vereniging staat niet enkel open voor oudgedienden van de Zeemacht, nu Marine genoemd, maar voor iedereen die sympathie heeft voor het maritiem gebeuren.

Info bij: Ludo Verhulst, voorzitter

               03 / 234.25.69

               Verhulst.ludo@telenet.be