Kerkschip Sint-Jozef

Het Kerkschip: beschermd varend erfgoed.

Het Kerkschip werd op 3 oktober 2011 door de Vlaamse Regering beschermd als varend erfgoed. Het wordt beschermd als varend erfgoed omwille van volgende bijzondere erfgoedwaarden:

Historische waarde:

Als materiële getuige van de specifieke militaire en strategische ontwikkelingen tijdens WOII waarbij permanent gezocht werd naar verbeteringen en nieuwe technieken om de infrastructuren en transport middelen aan te passen.         

Als voorbeeld van een bunkerschip gebouwd tijdens WOII in functie van de bevoorrading van de Duitse vloot.

Industrieel archeologische waarde:

Als voorbeeld voor de gevarieerde toepassingen en mogelijkheden voor het bouwen met gewapend beton, in de scheepsbouw aangeduid met de benaming ‘ferrociment’(Fr.)     

Als gaaf voorbeeld van een bepaalde fase in de ontwikkeling van de toepassing van gewapend beton of ‘ferrociment’(Fr.) voor het construeren van scheepsrompen, waarbij nog steeds werd gebaseerd op historische bouwmethodes met andere materialen, zoals de houtbouw, vooraleer de mogelijkheden van het bouwmateriaal tot een specifieke methode hebben geleid zoals de schalenbouw.

Sociaal-culturele waarde:

De herbestemming als apostolaat der schippers of ‘Kerkschip’ in 1952 is een uitzonderlijk gegeven, welke tot op heden nog een belangrijke waarde vertegenwoordigt binnen de schippersgemeenschap en, in ruimere context, een grote verbondenheid heeft met de haven van Antwerpen.

 

Het kerkschip is in de week vooral een ontmoetingsplaats voor al wie zich in de haven bevindt,  beweegt of werkt: havenpersoneel, dokwerkers, chauffeurs, bureelmensen, zeelieden,  binnenschippers; kortom een bonte mengeling van mensen die hun brood in de haven verdienen.

 

Een uitgebreid bezoek aan het Kerkschip, met uitleg door de vrijwillgers is steeds mogelijk maar moet op voorhand aangevraagd worden. Het duurt ongeveer één uur.

 

Groepen nemen best contact op met :

Secretariaat Kerkschip Tel 03 568 63 73

E-mail: kerkschipantwerpen@skynet.be