De Vrienden van het Brouwershuis vzw:

De Vrienden van het Brouwershuis vzw ijveren voor de restauratie van het Water- of Brouwershuis (Adriaen Brouwersstraat). Het streven is niet alleen de verdere verkommering van dit unieke gebouw stop te zetten, maar het ook opnieuw open te stellen voor het publiek.

Ligging: Adriaen Brouwerstraat 20 te Antwerpen