Belgian Society of Maritime Artists vzw

De zee, een onuitputtelijk element. De scheepvaart, een aparte wereld waarin de economische, militaire, wetenschappelijke, ecologische, sociale of sportieve elementen door elkaar golven en een unieke cultuur opwekken.

Maritieme schilders, tekenaars, aquarellisten en illustratoren zijn daar een belangrijk onderdeel van.

De Belgische Marineschilders verenigt de belangrijkste actieve marineschilders van dit land. Het zijn kunstenaars die de eretitel hebben van “Officiële Schilder van de Marine”, dit in overeenkomst met de conventie van 14 juli 2000 tussen de Stafchef van de Marine en de Belgische Marine Schilders vzw.

Contact:         Charles Emmanuel Schelfhout                                                                                     sylvine52@gmail.com