logo Watererfgoed Vlaanderen Mercator
  Nieuws  
|
  Kalender  
|
  Nieuwsbrief  
|
  Media  
|
  Contact  
  VLAANDEREN EN HET WATER  
  WATERERFGOEDGIDS  
  WATERERFGOED VLAANDEREN  
  DOCUMENTEN  
  WATERERFGOEDGESPREKKEN  
  VAREND ERFGOED  
  BEDREIGD WATERERFGOED  

 

Via Watererfgoed Vlaanderen kan je het prachtige boek Op koers naar het Wereld Haven en Maritiem Museum bestellen met een forse korting. Het boek behandelt het Vlaamse maritieme museumlandschap vandaag, de sterkten en zwakten van Antwerpen, tientallen recente buitenlandse maritieme musea, de voorwaarden om in Antwerpen een maritieme superstar-attractie voor 1 miljoen bezoekers te bouwen, 10 alternatieve museumconcepten voor Antwerpen, en een gedetailleerd plan voor het Wereld Haven en Maritiem Museum, het WHaMM! Het boek telt 360 pagina's in groot formaat en bevat een zee aan prachtbeelden. Je kan hier enkele voorbeeldpagina's bekijken. Het is een kijk-, lees-, geniet- en droomboek dat alle maritieme harten sneller zal doen slaan. Het is meteen het mooiste maritieme eindejaarsgeschenk denkbaar. In de winkel kost het 49,50 EUR, maar bij Watererfgoed krijg je een forse korting:

  • 30 EUR voor onze leden en voor de leden van bij ons aangesloten organisaties, ereleden en adviseurs
  • 30 EUR voor alle groepsbestellingen van minstens 10 exemplaren
  • 40 EUR voor andere bestellers via Watererfgoed.

Onze leden mogen het boek natuurlijk ook doorverkopen in hun shop of aan hun leden.

Bestellen doe je met een mailtje naar secr@watererfgoed.be. Afhaling gebeurt best na afspraak met Marcel op +32 (0)3 216 92 26. Verpakking en verzending binnen België is mogelijk, maar kost 10 EUR extra, en het is een groot pak. Prijs voor verzending naar het buitenland op aanvraag.

Getijden is de enige volledige nieuwsbrief over het Vlaamse watererfgoed. Hij verschijnt elke maand en heeft drie vaste rubrieken: nieuws over Watererfgoed Vlaanderen, ander watererfgoednieuws (met voorrang voor nieuws van de leden) en de Vlaamse watererfgoedkalender, met tips voor feesten, congressen, vaartochten, tentoonstellingen enz. Inschrijven voor Getijden is kosteloos en kan door je naam en e-mailadres hier op te geven. Veel leesgenot !

Watererfgoed Vlaanderen is de unieke Vlaamse koepel­vereniging voor het scheepvaart-, haven- en ander watererfgoed. De koepel is een hecht netwerk van watererfgoed­actoren, verdedigt alle initiatiefnemers bij de overheid, maakt projecten bekend bij het brede publiek en verzamelt know-how. Hier vindt u de huidige lidorganisaties en het formulier voor de lidmaatschaps­aanvraag. Een lidmaatschap kost slechts 25 EUR per jaar. Zowel organisaties, overheden, vereni­gingen als particulieren zijn welkom.

Ga naar Haven van Antwerpen

ga naar Maritieme Dienstverlening en Kust

ga naar Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Documenten

Standpunten

Bijdragen tot evenementen

Achtergronddocumenten

Standpunten

Watererfgoed Manifest 2014 - 2019

Presentatie op de museumavond

Watererfgoed Vlaanderen levert een constructieve bijdrage tot actuele beleidsontwikkelingen in de vorm van beleidsbrieven, adviezen en aanbevelingen.

Hieronder vindt u de integrale teksten.

Voor een chronologische rangschikking van de teksten ter voorbereiding van de herziening van het Decreet Varend Erfgoed, ga naar de pagina Varend Erfgoed.

Bijdragen tot evenementen

Grote Maritieme Museumavond, KBC Bank Antwerpen, 26 november 2013

Opening Watererfgoedstand tijdens de Belgian Boat Show, 11 februari 2012

Opening BOOT Düsseldorf, 21 januari 2012

Studiedag SIWE 'Behoud en Beheer', 7 oktober 2011

Congres heropening Antwerpse Zuiderdokken, Antwerpen, 4 september 2011

Studiedag herwaardering van de Lieve, Wondelgem, 21 mei 2011

Het rijke Gentse havenerfgoed. Van herontdekking tot valorisatie (Gent, Loods 22, 4 mei 2010, i.s.m. Havenbedrijf Gent, Projectbureau Gentse Kanaalzone, Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Gent)

Opening Watererfgoedstand tijdens de Belgian Boat Show op 6 februari 2010

Informatiesessie over de Doelse Koggen (Havenhuis, Antwerpen, 25 september 2009, met steun van Jean-Jacques Westerlund en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen)

Watererfgoed in Antwerpen: ambities, dromen, visies en plannen (Antwerpen, Hogere Zeevaartschool, 25 mei 2009, georganiseerd i.s.m. SIWE)

Achtergronddocumenten

Antoine Beyer, La Belgique à la croisée des chemins. Une géohistoire des grandes infrastructures de transport du plat pays à l'aune de ses frontières, Annales de géographie 2011/5, nr. 681, 465-485

Johan Van Baelen, Weer speelt bruggen Eilandje parten, Gazet van Antwerpen, 2 december 2014

Historische krantenartikels uit 1939 over de campagne voor de oprichting van een Nationaal Scheepvaartmuseum

Koen Mortelmans, Annexionisten aasden op Nederlands grondgebied, Eos Memo, 2014, 32-35

Ben de Decker, Eugène de Decker, Rederij “DE DECKER-CASSIERS”

Albert Himler, Voorstel voor een waterkeringsmonument in Antwerpen

Gerald Verbeeck, Robert Mols en watererfgoed Vlaanderen

Jan Schulten, In het voetspoor van generaal David baron Chassé (1765-1849) op weg naar het Koninkrijk der Nederlanden

Adrie Koppejan, Antwerpen bouwt volop aan heden en verleden, De Blauwe Wimpel, nr. 7/8 (juli/augustus) 2013

Eric Van Hooydonk, brief aan de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen van 19 april 2012 over het gabariet van het kanaal Gent-Brugge in 1907

Brochure: Over en langs jaagpaden. Kanalen in Limburg.

E. Van Hooydonk, Beleidsstudie betreffende de technische voorschriften voor historische zeevaartuigen. Eindrapport.

Charles Ocsinberg, Wagens voor het vervoer van gist, Op de baan, nr. 106, december 2011

Charles Ocsinberg, Wagons pour le transport de levure, En lignes, nr. 106, december 2011

UNESCO Underwater Cultural Heritage Brussels Final Reports: Scientific Colloquium (13/14 december 2011) + Regional Meeting (15 december 2011)

vzw Oostendse Oosteroever: Plan 'Oosteroever Werkt!'

C. Rousselot, Droogdokkeneiland (historisch onderzoek) (vormgeving door young graphic designer)

The Groningen Declaration (aangenomen tijdens de World Canals Conference 2011)

Top-12 van de Nederlandse kanalen (voorgesteld tijdens World Canals Conference 2011)

Professor P. Lombaerde, 200 jaar dokken van Napoleon in Antwerpen

Stad Antwerpen, Spaanse omwalling in zicht (kennismaking met de Antwerpse stadsversterking uit de Gouden Eeuw)

P. Viaene, Voor de heropening van de Antwerpse Zuiderdokken: Synthese van het SIWE-standpunt

L. Florizoone en S. Cuveele, Maritiem erfgoed op de Oostendse Oosteroever, Masterthesis Monumenten- en landschapszorg, Artesis Hogeschool, academiejaar 2010-2011 , 7 juni 2011 (deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7, deel 8, PowerPoint)

Grontmij Vlaanderen + Cluster Landscape, Masterplan Lillo

SIWE, Omgevingsanalyse, de Vlaamse erfgoedgemeenschap voor industrieel en wetenschappelijk erfgoed in kaart gebracht

AG Stadsplanning Antwerpen, Inrichting droogdokkenpark

A. Stroobants, 'Ter Killen' bedreigd !

Forum voor Erfgoedverenigingen, Verslag Erfgoedplein 2011, 7 mei 2011

Dr. Susan McIntyre-Tamwoy (Australia ICOMOS/James Cook University), The cultural heritage of water

Waterplan+ Eilandje, maart 2011 (integrale versie)

Waterplan+ Eilandje, maart 2011 (ppt-presentatie)

Vlaamse overheid, De sociaal-economische impact van het onroerend erfgoed(beleid) in Vlaanderen. Eindrapport

Vlaams Parlement, Vraag nr. 260 van 25 februari 2011 van JOS DE MEYER aan Minister Geert Bourgeois over de Doelse Koggen - Wetenschappelijk onderzoek en antwoord

Vlaams Parlement, Vraag nr. 176 van 10 februari 2010 van Carl Decaluwé aan Minister Geert Bourgeois over Varend erfgoed - Congoboot "Charlesville" en antwoord

Beeldmontage Antwerps Noordkasteel (met dank aan Walter Resseler)

Stephen Wickler, Raising the Belgica ? Report from an inspection trip to Belgium, October 18-21, 2010

Daan Delbare, Fact Finding Mission: Lichten van de "Belgica", 13-16 september 2010

Philip Heylen, schepen voor cultuur en toerisme Stad Antwerpen, Het hart op de tong. Wat dacht u van een écht havenmuseum?

SBE Technum, Technische en financiële haalbaarheid van het heropenen van de Gedempte Zuiderdokken te Antwerpen

SIWE v.z.w., Het Zuiderpershuis, een monument. Brochure bij de tentoonstelling n.a.v. Open Monumentendag 2010

College van burgemeester en schepenen, Programma Scheldekaaien. Bodemonderzoek en de haalbaarheidsstudie omtrent het heropenen van de Gedempte Zuiderdokken. Projectdefinitie. Goedkeuring. Concretisering beleidsrichtlijn (Jaarnummer 8900)

Tom Bade en Gerben Smid, Eigen haard is goud waard. Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed

Rapport belemmerende regelgeving mobiel erfgoed (Nederland)

Helga Leurquain, Archeologie in de haven

Dirk Brentjens, De Postiljon. Verborgen onder het zand. Erfgoedroute met GPS ?

Vlaams Parlement, Schriftelijke Vraag nr. 386 van 9 juni 2010 van Bart Martens aan Minister Geert Bourgeois over de bescherming van het varend erfgoed

Vlaams Parlement, Antwoord op Schriftelijke Vraag nr. 386 van 9 juni 2010 van Geert Bourgeois, Viceminister-president en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

André Verstraeten, Moervaart tussen Daknam en Eksaarde. Komt Pieter Heydensveer terug ???

Roger Ghys, L’épopée de la dernière Navigation à voiles au Commerce par le Cap Horn

Roger Ghys, Doubler le Cap Horn à la voile

Thomas Beauprez, De Oostendse kaapvaart tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697). Een overzicht van de werking, het scheepsbvestand, de betrokken personen en de opbrengsten, masterproef Geschiedenis UGent, 2007-08

Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2009-2014 bij het Vlaams Parlement ingediend door Minister Geert Bourgeois

VCM-Brochure Behouden Vaart. Varend Erfgoed(verenigingen) in Vlaanderen (cover en inhoud)

Brochure Maritiem Erfgoed Blankenberge

Julien Van Borm, Wie zegt moet B doen. Een verkennend onderzoek naar een maritiem, havengebonden documentatiecentrum in Antwerpen

Gemeente Amsterdam, Beoordelingscriteria historische boten in de binnenstad

Vlaanderen 2009 - 2014. Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden. Voor een vernieuwende, duurzame en warme samenleving. Regeerakkoord van de Vlaamse Regering

Laatste wijziging: 6/12/2013

  © Watererfgoed Vlaanderen vzw  
|
  Juridische Informatie  
|
  Privacy  
|
  Sitemap  
|
  Webmaster